Fagbeskrivelser efteraar 2015

Her findes oversigt over kommende semester indeholdende link til fagbeskrivelserne for Jura på deltid.

Fagbeskrivelserne er godkendte, men ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

1. semesterFamilie- og arveretJuridisk metode

3. semesterForfatningsret (fortsat fra F15)EU-ret

5. semesterFormueret

7. semesterKriminalret

9. semesterSelskabsretInternational Private Law and International Trade Law

Bachelorprojekt

ValgfagDomsanalyseArbejdsretMarkedsret