Skip to main content

Bestået HA(jur.)?

Følg meritforløb på bacheloruddannelsen i Jura på deltid

De optagne HA(jur.)'er er tilknyttet studieordningen for BA Jura på deltid, men er, som følge af en studienævnsbeslutning, fritaget for en række fag og de dertil knyttede regler. Det beskrevne meritforløb er alene gældende for ansøgere, der har bestået HA(jur.)-uddannelsen.

Se studieordningen for BA Jura på deltid og meritordningen for HA(jur.) til bacheloruddannelsen i Jura på deltid.

Vær opmærksom på, at fagene ligger på forskellige semestre. Der kan derfor være overlap af timer. Undervisningen bliver optaget, så du kan se den senere.

Alt afhængig af hvornår du starter på meritordningen, skal du indskrives på 2017- eller 2021-studieordningen. Du kan se de forskellige meritforløb alt efter opstart her .

* Har den studerende under sin HA(jur.)-uddannelse ikke haft Obligationsret eller et fag svarende hertil, skal faget Obligationsret (10 ECTS) bestås.

Studerende, der ikke kan opnå merit for faget Obligationsret eller andre fag, skal være opmærksomme på, at uddannelsens varighed kan blive forlænget med henblik på deltagelse i undervisningen og ud prøvningen i faget/fagene.