Skip to main content

Pris

Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog for voksne er en betalingsuddannelse.

Uddannelsen koster i alt 40.000 kroner, hvilket svarer til 666,67 kroner per ECTS-point. Betalingen opkræves per semester.

Studiet er normeret til 2 år (4 semestre)

Uddannelsen består af:

Sprogbeskrivelse (1. semester - 10,5 ECTS - 7000 kr.)

Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (2. semester - 10,5 ECTS - 7000 kr.)

Andetsprogspædagogik (3. semester - 10,5 ECTS  - 7000 kr.)

Praktik (3. semester - 6 ECTS - 4000 kr.)

Andetsprogstilegnelse (4. semester - 10,5 ECTS - 7000 kr.)

Projekt (4. semester - 12 ECTS - 8000 kr.)

 Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.