Skip to main content

Mere om studiet

Du får viden om centrale sprogvidenskabelige, pædagogiske, og specifikke sprogpædagogiske områder, som gør dig i stand til at varetage jobbet som underviser i dansk som andetsprog for voksne.

Undervisningen foregår primært ved fremmøde og er planlagt til 1 ugentlig undervisningsgang.

Når du er færdig, har du opnået en bred viden og kompetencer, så du:

har:

 • viden om opbygning af det danske sprog og sproglige metoder for lingvistisk beskrivelse
 • kendskab til (andet)sprogtilegnelsesteorier samt forskellige metoder indenfor sprogtilegnelse som videnskab
 • kendskab til teorier og modeller, der danner basis for undervisningsmetoder og test
 • viden om, hvorledes kulturelle udtryk analyseres, fortolkes og formidles samt kendskab til forskellige teorier og metoder inden for kulturvidenskaberne

kan:

 • foretage en faglig vurdering af borgeres mundtlige og skriftlige sprogbrug
 • udarbejde en undervisningsplan for individer eller grupper af individer med samme eller forskellig sproglig baggrund
 • gøre dig relevante pædagogiske og didaktiske overvejelser
 • udføre undervisningsplaner, og rådgive andre i at støtte sprogtræningsforløb
 • evaluere trænings-, eller undervisningsforløb
 • kommunikere med specialister og almenkyndige om faglige problemer
 • kommunikere med voksne borgere med anden baggrund end dansk om deres sproglige problemstillinger og –løsninger, herunder kommunikation hvor tolk er påkrævet
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • indgå i gruppeprojekter og organisere arbejdet i sådanne
 • opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og målrettet proces
 • selvstændigt og med en professionel tilgang indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med personer inden for sundhed, pædagogik og socialrådgivning