Skip to main content

Forstå dit publikum

’Forstå og engagér dit publikum’ er et kursus, hvor du bliver undervist i, hvordan publikum kan inddrages i udvikling og evaluering af journalistik. Vi kommer omkring effektmålinger, brugermålinger og teknikker til at skabe brugerengagement. Nogle af nøgleordene er brugerorienteret tankegang, user needs og audience canvas.

Den teknologiske udvikling rummer både et stort potentiale, men også store udfordringer, for journalistikken. På den ene side betyder mulighederne for interaktion, at det er meget nemmere at inddrage brugerne i den journalistiske proces. Ikke alene kan brugerne være med til at sprede journalistikken via anbefalinger, delinger og diskussion på sociale medier, de kan også i højere grad inddrages i den journalistiske idégenerering og researchproces.

Desuden har medierne aldrig tidligere har haft adgang til mere information om deres brugere end nu, som kan bruges til udvikle og tilpasse journalistikken til brugernes ønsker og behov. Medierne overvåger kliktal, læsetider, besøgssekvenser, tester overskrifter og placeringer via A/B-tests.

På den anden side har den teknologiske udvikling skabt et mediesystem, hvor udbuddet af medieindhold (inklusiv sociale medier) er eksploderet, og journalistikken er i intens konkurrence med andre typer indhold om brugernes/borgernes opmærksomhed. Fordi mediernes indhold ikke længere primært sælges i en samlet pakke kan brugerne i meget høj grad selv sætte deres individuelle indholdspakke sammen, og det giver udfordringer med at skabe tilstrækkelig indtjening hos udbyderne af journalistik.

Derfor er nye måder at arbejde med relationen til brugerne på helt afgørende ikke bare for medierne, men også demokratiet. 

 

Kursets opbygning

På kurset vil du derfor lære at forstå de forskellige måder at arbejde med brugernes engagement på og styrke din analytiske og kritiske sans når det handler om brugernes engagement. 

Faget afsluttes med en individuel mundtlig eksamen, hvor du skal reflektere over og kommer med bud på, hvordan en mediearbejdsplads kan forbedre arbejdet med at forstå og engagere publikum.

 

Se fagbeskrivelse for kurset

Mød din underviser

sdu susanna sommer