Skip to main content

Det dybe interview

Bliv en stærk og bevidst interviewer til menneskeinterviewet

 
I den journalistiske litteratur er det kritiske interview beskrevet til overflod og de fleste journalister kender rusen, brugen af porte, spørgsmålstyper mv.

Men når det gælder andre interviewtyper – f.eks. portrætinterviewet, momentinterviewet, interview til rekonstruktion i den fortællende journalistik eller erfaringsinterviewet, hvor vi skal dybere ned end bare casebeskrivelsen, så er der mindre metode og teori at læne sig opad.

På dette kursus får du derfor mulighed for at dykke ned i interviewets anatomi, spørgsmålenes karakter, den psykologiske dynamik, iscenesættelse eller hvad der måtte have din særlige interesse. 

 

Kursets opbygning

Du skal selv udforme et interviewundersøgelsesprojekt og finde teoretiske tekster og inspiration fra ind- og udland, og du skal vælge en interviewer, hvis stil og metoder du gerne vil udforske.  Du arbejder selvstændigt med stoffet med korte vejledningsseminarer med underviseren og resten af holdet.

Kurset afsluttes med en opgave, hvor du skal formidle din nye interviewindsigt i et journalistisk produkt. Kursets mål er, at du mere bevidst kan idéudvikle, planlægge og gennemføre de dybe interviews. 

 

Se fagbeskrivelse for kurset

Mød din underviser

sdu susanna sommer