Skip to main content

Den digitale journalist

Den teknologiske og digitale udvikling fylder til stadighed mere i journalisters hverdag, både som værktøj og som stofområde. Vi skal ofte sætte os ind i digitale dagsordener, som er komplekse og bunder i en udvikling, der er gået ekstremt stærkt de seneste årtier. Tech-hjemmesider, medier og digitale kolleger bruger begreber, som DDOS, Metaverse, communities og brugerdata i flæng, men bruger sjældent plads på at forklare begreberne eller sætte dem ind i en større sammenhæng.

På dette fag dykker vi ned i tidens vigtigste digitale udvikling og klæder dig på til at dække området både kritisk og velfunderet med et historisk, teoretisk og praktisk overblik. Det vil sige, at du kan forvente teoretiske tekster, men også værktøj, du kan tage med ud og bruge i din hverdag som journalist. 

Vi starter ved starten og får styr på fx forskellen på web og internet, hvordan vi gik fra 0’er og 1-taller til det internet, vi kender i dag. Herefter følger en række nedslag på særlige emner fx: AI, hacking, bruger-involvering, hvordan bruges kommentarsporet bedst, algoritmer og sociale medier.

Faget er et selvstudie, hvor du bliver præsenteret for pensum, fag- og akademiske tekster, øvelser, podcasts, videoer – materiale, der er væsentligt for at forstå de forskellige temaer i undervisningen. Derudover vil der være 7 online-diskussioner, hvor vi – i seminarform – diskuterer de emner, vi har læst op til hvert online-møde.

Det er vigtigt at alle kan deltage uanset digital baggrund, det eneste, det kræver er nysgerrighed. Med hvert emne kommer vi til at se på, hvordan udviklingen har været, hvor vi er i dag og hvor vi er på vej hen. Det vil sige, at det bliver forventet at du er forberedt og deltager i diskussionerne.

 

Kursets opbygning

Ved semesterstart får du udleveret tre mulige essay-emner, her skal du vælge ét og svare på det til eksamen. Det kunne fx være ”Hvilken betydning får AI eksempelvis ChatGPT for det journalistiske indhold indenfor de nærmeste fem år?” Det skal du, med udgangspunkt i praktisk og teoretisk tekst, svare på over 15 normalsider. Du vil desuden få i alt en times vejledning under forløbet.
 
Kurset giver 10 ECTS, det svarer til en arbejdsbelastning på 270 timer hen over semestret. Langt de fleste timer bruger du på selvstudie og at skrive opgaven. Men der vil være 7 online-møder af én time i løbet af semesteret – og en times vejledning pr. studerende.

 

Se fagbeskrivelse for kurset

Mød din underviser

didde