Skip to main content

Jagten på fortælleren

Fortællerrollen i journalistiske historier er forbavsende underbeskrevet i lærebøgerne – vi har derfor skabt en helt ny tænkning omkring journalistiske fortællere udmøntet i en fortællermodel og en række forskellige fortællerarketyper, og på dette enkeltfag lærer vi dig at arbejde mere bevidst og strategisk med fortællerrollen og forstå dens betydning.

Jagten på fortælleren er et 2-delt kursus – på første del får du et stærkt akademisk og teoretisk fundament, bliver trænet i tekstanalyse og lærer at bruge teorierne til at forstå og analysere de mange gode journalistiske fortællinger, som vi læser, lytter og ser på kurset.

Vi tror fuldt og fast på at man bliver en bedre fortæller af at forstå og lade sig inspirere af andre fortællere, og derfor er der i Jagten på Fortælleren 1 et stærkt fokus på analyse og eksempellæsning/lytning/sening.

På anden del af kurset arbejder du med at udvikle dit eget fortællerpotentiale i et fortællerudviklingsforløb, hvor du bliver udfordret og inspireret af fortællerudviklingsøvelse og coaching, og du skal derudover lave en journalistisk fortælling, hvor du eksperimenterer med din fortællerrolle. (NB: Du skal have Jagten på fortælleren 1 for at kunne tage del 2).

Jagten på fortælleren bruger den fortællende journalistik som prisme til at tale om fortællerroller – fordi det ofte er i de journalistiske fortællinger, at man finder de mest markante fortællerstemmer. Men vores fortællertanker og fortællerarketyperne kan overføres til alle andre journalistiske genrer.

På dette kursus behøver du ikke nøjes med nogle dages efteruddannelse, du kan i stedet bruge nogle timer hver uge spredt ud over et helt semester. Størstedelen af undervisningen er digitale moduler, som du kan tage når det passer dig og dit arbejde og en række digitale møder med undervisere og holdkammerater.

 


Sådan søger du ind

Søg ind på faget her

Hvis din arbejdsgiver er medlem af Pressens Uddannelsesfond, kan du ansøge om støtte til faget her

KURSET UDBYDES TIL FORÅRET 2025.

Program

Jagten på fortælleren består af 5 digitale moduler, hvor du læser teoretiske tekster og gode eksempler på journalistiske fortællinger fra alle platforme og medietyper. Dine undervisere møder du i podcasts, hvor vi – med udgangspunkt i teori og eksempler – trækker røde tråde, forklarer sammenhænge og dykker ned i modulets tema.

Når du er færdig med et modul er der online kontortid, hvor vi diskuterer pensum og eksempler, besvarer spørgsmål og laver øvelser, og du skal også deltage i to seminarer, hvor vi afprøver teorier og fortællermodellen, når vi sammen laver en større analyse af et stykke journalistik med en interessant fortællerrolle.

 

Moduler

 

Introduktion til fortællerrollen

Her ser vi på hvad fortællerrollen betyder for historien og hvordan den skaber relation til modtageren, og så taler vi om hvorfor fortællerrollen er særlig vigtig i en tid, hvor kommunikationsrummet flimrer af stærke subjektive stemmer, og journalistikken skal markere sig der uden at miste de publicistiske værdier.

 

Retorisk situation og genre

I dette modul dykker vi ned i kommunikationssituationen, på samspillet mellem afsender, fortællingens tema og publikum og på hvordan situations- og genrebevidsthed kan styrke ideudviklingen og udviklingen af fortællerrollen.

 

Fortælleren

Her præsenterer vi vores fortællermodel og de fortællerarketyper, vi har udviklet. Arketyperne vil gøre dig mere bevidst om hvilken fortællerrolle, din historie kræver og hvilke begrænsninger og muligheder den giver.

 

Håndværk

I håndværksmodulet ser vi på hvordan man kan konceptualisere sin fortællerrolle allerede i den første ideudviklingsfase og hvordan man får fortællerrollen og dramaturgien til at spille sammen, så fortællingen skaber både forventning og forløsning.

 

Eksperiment

Her ser vi på de grænseoverskridende fortællere, der sprænger genre- og platformskonventioner og på hvad man kan lære af dem. Og så dykker vi ned i journalisters selvfremstilling på tværs af platforme og medier og undersøger hvad den betyder for forholdet til modtageren, og hvorfor det i fremtiden bliver en kernekompetence for journalister at kunne jonglere sin egen selvfremstilling.

 

Læs og forstå

I dette modul får du teorier og metoder til at blive en bedre læser/lytter/seer. Vi dykker ned i tekstanalysens ædle kunst for at lære dig hvordan du kan analysere en fortælling, karakterernes drivkraft, opbygningen, sproget osv osv. Viden, som vil hjælpe dig, når du skal ideudvikle dine egne fortællinger og fortællerroller.

 

Eksamen

Du skal skrive en analyseopgave, hvor du analyserer en selvvalgt fortælling og dens fortællerkonstruktion udfra de teorier, som vi har læst på kurset

 

Tidsforbrug

Kurset giver 10 ECTS og det svarer til 270 arbejdstimer henover semesteret. Langt de fleste timer bruger du på de digitale moduler og på at skrive din analyseopgave – det er tid du selv kan planlægge.

Kursets skemalagte møder er 5 kontortider i forbindelse med modulerne, 2 halvdagsseminarer, hvor vi sammen analyserer en journalistisk fortælling og 1, hvor du får hjælp til at arbejde med din eksamensopgave.

 

 

Interesseret i flere enkeltfag?

Læs mere om dem her...

 

Mød dine undervisere

Susanna Sommer

Journalistisk lektor og podcast-guru

Udvikling … intet andet enkeltord beskriver måske bedre Susanna. Det kommer ikke mindst hendes mange studerende, kursister og trofaste lyttere til gavn, både på og udenfor SDU. For udover at være halvtidsansat på SDU, så bruger Susanna sin arbejdstid som selvstændig radio- og podcastproducent, hvor hun producerer serier til blandt andre DR Lyd, museer og organisationer. Susanna kan fortælle som få – og rammer ofte os andre via øregangene.

Hun har arbejdet med lyd hele sit voksne liv og rapporteret fra pløjemarker, herberger, krypter, elbåde, bonede gulve og toppen af Lillebæltsbroen. Hun har spillet lyden af bål baglæns på halv hastighed for at få den rette stemning, skabt en syret samtalemosaik ud af gamle Troels Kløvedal-klip og kørt 1000vis af kilometer gennem Danmark på jagt efter historien om højskolesangbogen. De sidste to historier fik hhv. en Prix Radio for årets podcast og en Prix Europa for Årets musikprogram.

På kurset er Susanna ansvarlig det nye fortællende spor. Hun er en engageret underviser med store ambitioner på de studerendes vegne, og hun er typen, der aldrig bliver træt af at diskutere de finere nuancer i en lydovergang, billedsproget i en reportage eller anslaget i en fortælling, når hun underviser og vejleder i det fortællende forløb.

Sammen med Rasmus Rønlev udvikler hun nye tanker om fortællerrollen, og de eksperimenterer med hvordan deres forskellige fagligheder kan befrugte hinanden og med at skabe et inkluderende, samtalende og øvelsesfyldt undervisningsrum, hvor teori og praksis spiller tæt sammen.

Mød dine undervisere

Rasmus Rønlev

Lektor, ph.d.

Rasmus Rønlev

”Practice what you preach” lyder et fyndord, som kunne være opfundet til en af Danmarks skarpeste formidlere. For alle, som har oplevet Rasmus undervise – om det er i auditorier, seminarlokaler eller digitale møderum – vil vide, at den skæggede retoriker til overmåde har indtaget den medicin, som han så generøst udskriver til andre.

Han kan begejstret nørde de mindste detaljer og samtidig se og trække de store linier i journalistikkens og dens betydning. Og så er han en lydhør og skarp sparringspartner, der gør sig umage for at se og udvikle de studerendes og deres projekters potentiale , når han vejleder og coacher. 

Rasmus har vundet undervisningspriser – blandt andet som årets underviser på Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, men han gør langt mere end at undervise og vejlede i, hvad andre har tænkt og skrevet. Rasmus har selv udviklet nye metoder og modeller, som i dag indgår i undervisningen på både bachelor- og kandidatuddannelserne ved journalistuddannelserne på SDU.

På det fortællende forløb, bygger dele af undervisning også på egen forskning, hvor han har undersøgt journalisters selvfremstilling og  fortællerroller ud fra et retorisk og narratologisk perspektiv. På cand.public.-uddannelsen eksperimenterer Rasmus også – sammen med Susanna Sommer – med at formidle sig fag og stof i form af podcasts, der benytter sig af den fortællende journalistiks virkemidler. Og så har de to, Rasmus og Susanna, sammen udviklet en ny model over journalistiske fortællere, som danner afsæt for faget Jagten på fortælleren.

Rasmus´ kandidatgrad i retorik og hans ph.d.-grad indenfor samme felt, er fra Københavns Universitet, men han har siden ladet sig lokke til SDU, hvor han i dag bærer titlen som lektor, og det skete med løftet om, at intet anden ansættelsessted ville give ham større muligheder for at løfte og præge nutidens og fremtidens stærkeste formidlere.