Skip to main content

Fortællende journalistik

Har du lyst til at skifte spor i dit arbejdsliv? Vil du gerne specialisere dig i fortællende journalistik? Eller er du en moden gnaver der trænger til ny inspiration

Du kan tage cand. public.-uddannelsens kursus: Fortællende journalistik som enkeltfag og i stedet for et par dages efteruddannelse bruge nogle timer hver uge et helt semester til at blive både klogere og dygtigere til jonglere den fortællende journalistiks formgreb og arbejdsmetoder.

Den fortællende journalistik beskæftiger sig med hvorfor i stedet for hvad, menneske i stedet for system, nuancer i stedet for stereotyper og refleksion i stedet for konklusion. Og den er derfor en vigtig modvægt i en tid, hvor meget af samfundssamtalen foregår i sort-hvide absolutter.

Selv om du ikke har planer om at blive featureskribent kan den fortællende journalistiks tankegange, arbejdsmetoder og formgreb alligevel gøre dig til en væsentlig skarpere og mere appellerende journalist.

Kurset i fortællende journalistik giver dig både et håndværksmæssigt og akademisk fundament, indsigt i og inspiration fra nye og klassiske journalistiske eksempler fra ind- og udland og en række øvelser, som træner dig i hvert enkelt fortællende formgreb.

Størstedelen af undervisningen er digitale moduler, som du kan tage når det passer dig og dit arbejde. Resten af undervisningstiden bliver du og dine journalistiske produktioner udfordret og inspireret af nogle af Danmarks dygtigste prisbelønnede fortællere, når vi mødes til digitale seminarer og diskuterer jeres tekster. 

Sådan søger du ind

Søg ind på faget her

Hvis din arbejdsgiver er medlem af Pressens Uddannelsesfond, kan du ansøge om støtte til faget her

Kurset udbydes kun i forårssemesteret. 

Program

Kurset i fortællende journalistik består af 6 digitale moduler, hvor du læser teoretiske tekster og gode eksempler på journalistiske fortællinger fra alle platforme og medietyper. Dine undervisere møder du i podcasts, hvor vi – med udgangspunkt i teori og eksempler – trækker røde tråde og dykker ned i temaets arbejdsmetoder og formgreb.

Når du er færdig med et modul skal du lave en kort journalistisk øvelse, hvor du afprøver det formgreb eller de arbejdsmetoder, som modulet handler om. Derefter mødes vi i mindre grupper til et digitalt seminar, hvor vi diskuterer og giver feedback til jeres produktioner.

 

Moduler

 

Introduktion til fortællende journalistik

Her indkredser vi genren, giver et rids af den fortællende journalistiks historie og diskuterer hvad fortællingerne kan i forhold til andre journalistiske genrer.

 

Den fortællende idé

I dette modul diskuterer vi hvornår en ide egner sig til en fortælling, hvilke krav er der til hovedkarakter og forløb og hvordan sikrer man sig, at historien ikke bare bliver en ’ugens glade krøbling historie’, men også har samfundsmæssige og universelle perspektiver.

 

Research og arbejdsmetoder

Hvad kan man bruge en gammel messengerbesked til, hvordan bliver man god til immersion (at nedsænke sig i et fremmed miljø) og observation og hvordan kan man lave interviews, der er så sanselige og beskrivende, at de kan bruges til rekonstruktion.

 

Karakterer og karaktertegning

Her ser vi på, hvordan man får sine medvirkende til at leve i modtagerens bevidsthed, hvorfor det er vigtigt at have gode bikarakterer i sin fortælling og hvordan man kan arbejde med sin hovedkarakters drivkraft ved af finde ud af hvad der er deres ’want’ og ’need’.

 

Scener

En af den fortællende journalistiks særkender er, at historien bliver fortalt i scener som modtageren selv skal afkode. I dette modul diskuterer vi hvad en god scene er, hvordan man kan skabe den og også på hvordan man kan rekonstruere fortidens hændelser til stærke scener.

 

Plot og fortælleteknik

Her ser vi på hvordan man kan arbejde med fortællingens plot, så forløbet hele tiden skaber forventning og forløsning. Vi dykker ned i fremdriftselementer, aktanter, klassiske og nye fortællemodeller og universelle plots, men ser også på hvordan man kan skabe dramatiske forløb til mere tematiske fortællinger, som ikke har et konkret handlingsforløb.

 

Eksamen

Eksamen på kurset i fortællende journalistik er en porteføljeeksamen. Det betyder, at du skal aflevere de 5 øvelser, som du har produceret i løbet af semesteret.

Tidsforbrug

Kurset giver 10 ECTS og det svarer til 270 arbejdstimer henover semesteret. Langt de fleste timer bruger du på de digitale moduler og på at producere øvelserne – det er tid du selv kan planlægge. Kursets skemalagte møder er halvdags-seminarne efter hvert af de 6 moduler.

Interesseret i flere enkeltfag?

Læs mere om dem her...

 

Mød dine undervisere

Susanna Sommer

Journalistisk lektor og podcast-guru

Udvikling … intet andet enkeltord beskriver måske bedre Susanna. Det kommer ikke mindst hendes mange studerende, kursister og trofaste lyttere til gavn, både på og udenfor SDU. For udover at være halvtidsansat på SDU, så bruger Susanna sin arbejdstid som selvstændig radio- og podcastproducent, hvor hun producerer serier til blandt andre DR Lyd, museer og organisationer. Susanna kan fortælle som få – og rammer ofte os andre via øregangene.

Hun har arbejdet med lyd hele sit voksne liv og rapporteret fra pløjemarker, herberger, krypter, elbåde, bonede gulve og toppen af Lillebæltsbroen. Hun har spillet lyden af bål baglæns på halv hastighed for at få den rette stemning, skabt en syret samtalemosaik ud af gamle Troels Kløvedal-klip og kørt 1000vis af kilometer gennem Danmark på jagt efter historien om højskolesangbogen. De sidste to historier fik hhv. en Prix Radio for årets podcast og en Prix Europa for Årets musikprogram.

På kurset er Susanna ansvarlig det nye fortællende spor. Hun er en engageret underviser med store ambitioner på de studerendes vegne, og hun er typen, der aldrig bliver træt af at diskutere de finere nuancer i en lydovergang, billedsproget i en reportage eller anslaget i en fortælling, når hun underviser og vejleder i det fortællende forløb.

Sammen med Rasmus Rønlev udvikler hun nye tanker om fortællerrollen, og de eksperimenterer med hvordan deres forskellige fagligheder kan befrugte hinanden og med at skabe et inkluderende, samtalende og øvelsesfyldt undervisningsrum, hvor teori og praksis spiller tæt sammen.

Mød dine undervisere

Rasmus Rønlev

Lektor, ph.d.

Rasmus Rønlev

”Practice what you preach” lyder et fyndord, som kunne være opfundet til en af Danmarks skarpeste formidlere. For alle, som har oplevet Rasmus undervise – om det er i auditorier, seminarlokaler eller digitale møderum – vil vide, at den skæggede retoriker til overmåde har indtaget den medicin, som han så generøst udskriver til andre.

Han kan begejstret nørde de mindste detaljer og samtidig se og trække de store linier i journalistikkens og dens betydning. Og så er han en lydhør og skarp sparringspartner, der gør sig umage for at se og udvikle de studerendes og deres projekters potentiale , når han vejleder og coacher. 

Rasmus har vundet undervisningspriser – blandt andet som årets underviser på Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, men han gør langt mere end at undervise og vejlede i, hvad andre har tænkt og skrevet. Rasmus har selv udviklet nye metoder og modeller, som i dag indgår i undervisningen på både bachelor- og kandidatuddannelserne ved journalistuddannelserne på SDU.

På det fortællende forløb, bygger dele af undervisning også på egen forskning, hvor han har undersøgt journalisters selvfremstilling og  fortællerroller ud fra et retorisk og narratologisk perspektiv. På cand.public.-uddannelsen eksperimenterer Rasmus også – sammen med Susanna Sommer – med at formidle sig fag og stof i form af podcasts, der benytter sig af den fortællende journalistiks virkemidler. Og så har de to, Rasmus og Susanna, sammen udviklet en ny model over journalistiske fortællere, som danner afsæt for faget Jagten på fortælleren.

Rasmus´ kandidatgrad i retorik og hans ph.d.-grad indenfor samme felt, er fra Københavns Universitet, men han har siden ladet sig lokke til SDU, hvor han i dag bærer titlen som lektor, og det skete med løftet om, at intet anden ansættelsessted ville give ham større muligheder for at løfte og præge nutidens og fremtidens stærkeste formidlere.