Praktiske oplysninger

Studiestart

1. september.

Ansøgningsfrist

1. juni.

Undervisning

Undervisningen foregår på campus Kolding. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, og projektarbejde.

Vægtning af hele uddannelsen

180 ECTS

Varighed

5 år på deltid

Betalingsbetingelser

Se betalingsbetingelser for efter- og videreuddannelse på SDU.

Forbehold

SDU forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.