Skip to main content
  • Dato 28. oktober 2020
  • Pris 0 DKK
  • Sted Online
  • Del
Tilmeld

Webinar: Moderne offentlig ledelse i en postmoderne tid

Hvem:
Hvornår: 28. oktober 2020 kl. 14:00
Duration:  1 time
Hvor: Online

 

Moderne offentlig ledelse i en postmoderne tid, v Professor Kurt Klaudi Klausen

Moderne offentlig ledelse er præget af rammer og forventningspres, der ikke nødvendigvis peger i samme retning. Flertydighed i udmeldinger, konflikterende styringsparadigmer, splittede følelser og multible bundlinjer skaber strategiske dilemmaer, som skal håndteres på en meningsfuld måde, hvis legitimiteten skal bevares. 

Derfor er evnen til at tolke og manøvrere i samt skabe mening med situationen og beslutningerne stedse vigtigere. Moderne ledere må derfor på samme tid være androgyne og ambidextrale strateger, entreprenører, institutionsbyggere og meningsskabere.

Oplægget trækker på undersøgelser af, hvad der karakteriserer rammebetingelserne for decentral offentlig ledelse, og af hvad der karakteriserer udviklingen i topledelse og relationen mellem centralt og decentralt i politisk styrede organisationer.

Her bliver relationen mellem politisk og administrativt lederskab af særlig betydning, hvis det skal undgås, at politiker og koncernstrategier dekobles fra den daglige praksis og udstiller organisatorisk hykleri og skizofreni samt ledelsesmæssig inkompetence.

Det vil være en særlig pointe, at ledelse i en postmoderne virkelighed understreger behovet for et moralsk lederskab, der må forankres i dyder og dannelse.

 

Moderne offentlig ledelse som masterkursus

Dette webinar berører et specifikt emne, inden for et bredere fagligt område i moderne offentlig ledelse, der kan læses som masterkursus på SDU.

 

Hvorfor tage et masterkursus?

På SDU har du mulighed for at følge et eller flere fag  fra vores masteruddannelser.
Dette kursus er en del af Master i offentlig kvalitet og ledelse

På kurset vil der både være medstuderende, der tager en hel masteruddannelse og nogle, der kun tager dette fag. Du vil således få rig mulighed for at udveksle erfaringer samt netværke med ligesindede fagfolk. 

Fordele ved masterkurser:
  • Du får præcist de værktøjer og teorier, du måtte have brug for i dit arbejde
  • Et godt alternativ til et længere studieforløb

En bestået eksamen giver dig ECTS-point, du kan overføre, hvis du senere vil begynde på en masteruddannelse. Så er du allerede godt i gang.