Skip to main content
 • Dato

 • Pris

  0 DKK
 • Sted

  SDU Odense/online
 • Del

Tilmeld

Karrierevejledning

Hvem: Book en karrierevejledning
Varighed:
Hvor: SDU Odense/online

Søger du vejledning primært til tompladsordning, jura deltid  eller tekniske samt humanistiske uddannelser, så henvend dig på efteruddannelse@sdu.dk. Søger du vejledning omkring dagstudier, kan du f.eks. orientere dig på enten  www.ug.dk,eller benytte dig af   Uddannelsesguide SDU

 

Vi hjælper dig med afklaring til efteruddannelse

Når du deltager i et kursus eller efteruddannelse på SDU inden for det samfunds- eller sundhedsfaglige område eller overvejer du at læse indenfor disse områder, har du mulighed for at booke tid til en karrieresamtale. Samtalen varer ca. 1 time og er uforpligtende og fortrolig. Vejledningen kan foregå over telefonen, Skype eller ved fremmøde på SDU i Odense. 

Sigtet med karrieresamtalen er primært afklaring, hvis du overvejer at opkvalificere dig til det videregående niveau; det vil sige masterniveau (deltid) samt andre af vore korte kurser eller enkeltfag.  Vejleder har bred viden om efteruddannelse både generelt  og specifikt. Målet med samtalen er, at du går fra samtalen med en større forståelse for, hvordan dine beslutninger om uddannelse kan være med til at styre de næste skridt på din karrierevej. 

I samtalen kan vi f.eks. komme ind på: 
 • Hvordan kan kurset eller masteruddannelsen, du allerede følger, tænkes ind i andre uddannelsesmuligheder? 
 • Er du en af vore tidligere masterstuderende, som er blevet afhængig af ny viden, men er i tvivl om hvad det næste skridt skal være? 
 • Drøm og virkelighedstjek: Hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder findes, og hvad kan lade sig gøre med din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring?
 • Hvordan er de økonomiske forhold såvel under som efter uddannelse, og hvordan kan du inddrage arbejdsplads, netværk eller leder i dit valg om efteruddannelse?
 • Skal mere uddannelse bringe dig ind på et nyt område eller ud af din nuværende profession?

 

Vi kan tage afsæt mange steder 

Du sætter rammen for, hvad vi skal komme omkring i samtalen.  Du kan  med fordel medbringe/fremsende et opdateret CV. Du kan skabe dig et overblik over beståede fag eller kurser  fra tidligere uddannelser. Du kan tænke over hvilke motivationsfaktorer, som driver dig. Du kan lave en liste over små og store udfordringer ved at skulle efteruddanne dig. Du kan have nogle tanker om hvad du vil bruge  din næste MUS til og vil gerne være forberedt. Du kan overveje hvilke scenarier, du gerne vil drøfte undervejs.

Et godt og validt afsæt kan også tages i en certificeret karrieretest, nemlig "Decision Dynamics Karrieremodel™" udbudt af Center for Ledelse. Du har på SDU mulighed for at tilkøbe to tests som led i din samtale.

Karrieremodellen™ kortlægger din karriereretning og dine karrieremotiver,  to forhold, som vil bidrage til større forståelse og indsigt for såvel fortidens som fremtidens valg. Vælger du at tage afsæt i karrieretesten, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min., og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. 

I den opfølgende vejledningssamtale gennemgår vi testresultaterne baseret på de fire karrieremønstre, som karrieremodellen bygger på. Testen giver dig mulighed for at identificere, om der er balance mellem dine karrieremotiver på den ene side og din karriereretning på den anden side. Måske kan du overveje andre muligheder, der højner din motivation og øger din trivsel på jobbet, fx  gennem mere efteruddannelse eller andre tiltag. Karrieremodellen™ er i øvrigt et værktøj, du også kan vælge at bruge i forbindelse med din næste MUS-samtale.  

Karriereprofilen kan suppleres af  en kulturmatchprofil. Vi anbefaler at tage denne test som forlængelse af karriereprofilsamtalen i de tilfælde, hvor du ønsker din nuværende organisation matchet op i mod din karriereprofil. Det giver et fingerpeg om hvordan du opfatter  og passer ind på fire dimensioner indenfor din nuværende organisation; nemlig ift.  normer, strategi/ledelse, strukturelle forhold samt belønningssystemer.

Vælger du at supplere med  kulturmatchprofilen, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min., og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. Kulturmatchprofilen kan ikke stå alene , da den bygger på din karriereprofil. 

 

Kommer du forbi, så giver vi kaffen!

Vi har en dejlig lounge for efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så vi giver kaffen og en grundig snak om dine muligheder. Vejleder er certificeret i Karrieremodellen og har indgående indsigt i efter- og videreuddannelse.  Vi henviser dig videre, hvis  henvendelsen bedre kan besvares andre steder.

Læs mere om SDU's principper for studie og karrierevalg.
Se ligeledes vores karrierepodcast fra studievejledningen på SDU.