Skip to main content

Man bliver mellemleddet mellem lægerne og ingeniørerne

Navn: Malene

Uddannelse: Sundheds- og Velfærdsteknologi

Hvorfor valgte du netop denne uddannelse?:
Jeg valgte denne uddannelse, da jeg gerne ville have en kombination af det tekniske og det sundhedsfaglige. Jeg har altid gerne ville blive klogere på menneskekroppen og dens opbygning, men samtidig har jeg altid været fascineret af de mere tekniske fag som matematik, fysisk mm.
Netop denne kombination kunne uddannelsen velfærdsteknologi give mig.

Hvordan vil du selv beskrive din uddannelse?:
Det er en meget bred uddannelse, som giver mange forskellige kompetencer. Uddannelsen giver både viden inden for de sundhedsfaglige fag, så som anatomi og fysiologi, men samtidig er der også de tekniske fag, hvor vi lærer at programmere, udvælge sensorer og behandle den indsamlede data.

Uddannelsen forbinder de forskellige fag, og inddrager den nye viden i semesterprojekter, hvilket er vildt fedt, da det giver muligheden for at forstå teorien i praksis.

Hvad har overrasket dig mest ved din uddannelse?:
Det, der har overrasket mig mest ved denne uddannelse, er hvor godt, de tekniske fag og de sundhedsfaglige fag kan kombineres og benyttes gennem semesterprojekter.

En anden ting som har overrasket mig, er hvor engagerede underviserne er i deres fag, og hvor stor en indsats de gør, for at få os studerende til at forstå og få samme interesse for deres felt, som de selv har.

Hvad drømmer du om at arbejde med efter studiet?:
Uh, det er svært at svare på. Men jeg ønsker et arbejde, hvor jeg kan gøre en forskel for nogle mennesker – det kan både være ved at udvikle eller forbedre et produkt, som kan forbedre livskvaliteten for en bestemt gruppe af mennesker.

Ydermere vil det være fedt, hvis mit fremtidige job kan give mig mulighed for at bruge min brede viden både sundhedsfagligt og teknologisk.

Et godt råd til kommende studerende:
Brug dine undervisere og dine medstuderende! Der er altid hjælp at hente, hvis der er noget man er i tvivl om.

De 3 fedeste ting ved uddannelsen:

  • Det brede videnområde, som strækker sig fra det sundhedsfaglige til fag som programmering og elektronik. Når man er færdiguddannet, vil man kunne blive ”mellemmand” mellem ingeniørerne og lægerne - altså man har en forståelse for begge fagsprog -hvor lægen og softwareingeniøren ikke nødvendigvis vil forstå hinanden fagligt.
  • Projektarbejdet, hvor der er mulighed for at kombinere det teoretiske med noget praktisk. Her arbejder man i mindre grupper, så her er der rig mulighed for at hjælpe hinanden internt, og forstå pensum endnu bedre. Vi gør hinanden stærke, da nogle er bedre til noget andet end andre.
  • Undervisningen er klasseundervisning, så det minder meget om det man kender fra gymnasiet, hvor undervisningen ofte både indeholder teori og opgaveregning.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 04.02.2021