Skip to main content

Karrierefortællinger

Anne_Billede

"Jeg satte stor pris på den uformelle omgang mellem studerende og undervisere på tværs af årgangene"

Hvorfor valgte du uddannelsen?

"Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, og hvordan politik og økonomi driver forandringer i vores hverdag – både som en reaktion på problemer og ud fra et ønske om at forbedre tilværelsen for borgerne. I gymnasiet skrev jeg bl.a. opgave om 1980'ernes økonomiske politik og kartoffelkuren, og det bekræftede mig i interessen for reformer, politik og økonomi."

Hvordan var din studietid?

"Som studerende på SDU satte jeg stor pris på den uformelle omgang mellem studerende og undervisere samt på tværs af årgange. Det har givet mig et godt netværk, som jeg stadig drager nytte af. Det var også en travl tid med landets efter sigende største pensum, deltagelse i de mange studenterforeninger og studiejob (som instruktor og studentermedhjælp på Det Internationale Kontor). Jeg kombinerede min studietid med et udlandsophold på London School of Economics, hvor jeg tog en master i Europæisk Politisk Økonomi og et halvt års praktik ved EU-kommissær Connie Hedegaard."

Nuværende job: Hvad laver du i dag?

"Jeg har siden maj 2018 været ministersekretær for finansministeren. Jeg har nu været ministersekretær for to forskellige ministre med hver deres partifarve. Min dagligdag er meget varierende og afhænger rigtig meget af ministerens kalender – jeg er stort set med alle steder, hvor ministeren er. Det vil sige til rådsmøder i Bruxelles, samråd og debatter i Folketingssalen og politiske forhandlinger om bl.a. finanslov, sundhed og klima. Derudover er jeg bindeled mellem ministeren og Finansministeriet i relation til diverse spørgsmål, analyser, regeringssager og forhandlingsforløb. "

Hvordan endte du i den stilling?

"Jeg blev som nyuddannet ansat i Finansministeriet i 2014. Jeg startede som fuldmægtig på EU-området, hvor jeg primært beskæftigede mig med EU's økonomiske politik. Jeg arbejdede også i en kort periode med Erhvervsministeriets politikområde og budget som såkaldt paragrafansvarlig, inden jeg blev ansat som ministersekretær."

Anne Assenholm Nielsen, Ministersekretær i Finansministeriet (chefkonsulent), uddannet cand.scient.pol. i 2014.


Mads_Billede

"SDU gav mig frihed til at studere meget i udlandet"

Hvorfor valgte du uddannelsen?

"Jeg valgte at studere statskundskab, fordi jeg var bredt interesseret i samfundsforhold, og fordi statskundskab er en bred uddannelse, der kan åbne mange forskellige døre senere hen. Det har altid været svært for mig at definere præcis, hvad jeg gerne ville lave senere i livet, så da jeg valgte studie, var det vigtigt for mig, at uddannelsen var bred, anerkendt og åbnede en masse døre senere i mit arbejdsliv. Og det gør statskundskab. "

Hvordan var din studietid?

"Jeg havde en god studietid. Jeg var i Odense under hele min bachelor, og jeg tænker tilbage på den tid med glæde. Jeg udviklede min faglighed og fik en masse nye venner. Under min kandidat var jeg på studieophold i både Potsdam og New York samt et praktikophold på den danske ambassade i Berlin, så der var jeg ikke så meget i Odense, men det var nogle afgørende år for mig. Havde jeg ikke været på statskundskab på SDU under min kandidat, ville jeg nok ikke have haft frihed til at studere så meget i udlandet. Jeg er meget glad for den fleksibilitet, som SDU gav mig. Derefter skrev jeg speciale på SDU, som også var en rigtig god og lærerig proces med god og konstruktiv vejledning."

Nuværende job: Hvad laver du i dag?

"I dag er jeg postdoc på University of Oxford, hvor jeg er tilknyttet et EU-støttet projekt. Projektet undersøger, hvordan ulighed i velstand påvirker vores samfund. Jeg startede i januar 2020, efter jeg havde forsvaret min ph.d. i statskundskab på SDU. Jeg arbejder fortsat meget med de problemstillinger, som jeg begyndte at interessere mig for under mine kandidatstudier på SDU."

Mads Andreas Elkjær, postdoc, Nuffield College og Department of Politics and International Relations, University of Oxford, uddannet cand.scient.pol. i 2016 og ph.d. i 2019.

Interviews sommeren 2020

Ninna gik fra praktikant til fuldmægtig i Miljøstyrelsen

Der var ikke slået en stilling op, men alligevel fik Ninna en praktikplads, som senere førte til ansættelse i Miljøstyrelsen.

Læs mere om Ninnas vej