Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Statskundskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsespeøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Statskundskab består af to dele: 

  • uniTEST
  • Forelæsning

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

#2 - Forelæsning 

Der afholdes en fælles forelæsning for ansøgere til Samfundsfag og Statskundskab. Forelæsningen varer 45 minutter og handler om ét eller flere af uddannelsernes centrale temaer. Den afsluttes med en række spørgsmål til forelæsningens indhold.

Det er obligatorisk at deltage i forelæsningen for at blive vurderet i kvote 2. 

Udvælgelsesprocessen 
Den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2, sker ud fra uniTEST resultatet, men forudsætter din deltagelse i forelæsningen.  
 
Tid og sted 

  • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april. uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   
  • Forelæsningen er tilgængelig online i perioden 25. – 27. maj, og du deltager fra din egen computer.