Skip to main content

Kompetenceprofil

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

  • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
  • lede et projekt fra start til slut
  • arbejde selvstændigt og i teams
  • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Software Engineering gælder, at du:

  • kan være med til at udvikle af de softwareløsninger, vi kommer til at fylde i vores hverdag i fremtiden – fx nye måder at bruge din smarthone på, et alternativ til Google eller intelligente energibesparende huse 
  • kan rådgive virksomhedsledere og politiske beslutningstagere, når de skal investere i nye softwareløsninger, fordi du kan vurdere brugernes behov og løsningens muligheder 
  • kan stå i spidsen for udvikling og implementering af it, fordi du har en grundig viden om software og dets styrker og svagheder i forhold til en virksomhed.

Bacheloruddannelsen gør dig i stand til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som fx civilingeniør i Software Engineering.

Læs mere om dine kompetencer under Studieordning og fag.