Introduktion til uddannelsen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

På uddannelsen bliver du undervist i, hvordan du udnytter de tekniske muligheder og gør softwaren langtidsholdbar. Du lærer både at lave software fra bunden og at videreudvikle allerede eksisterende software.

Du lærer bl.a. hvordan:

  • du udvikler en netbank-løsning, så den både gør kunderne tilfredse, øger bankens indtjening, værner mod hackere og kan bruges på din smartphone 
  • softwaren i en bil virker – og hvor meget bil der er tilbage, hvis du piller softwaren ud 
  • en mail finder vej fra din kæreste i New York til dig i Danmark.

Som civilingeniør i Software Engineering er du uddannet til at undersøge behovet for softwaren, beskrive og analysere kravene samt designe, programmere og teste softwaren.

Du lærer at holde styr på software og på softwareudviklingen, og du bliver uddannet til at arbejde med de kvaliteter ved softwaren, som passer til en bestemt opgave, fx at gøre software brugervenlig, effektiv, robust og sikker.
Du kommer til at skabe gennemtænkte softwareløsninger, der tager udgangspunkt i kulturelle og teknologiske sammenhænge for de mennesker og organisationer, der skal bruge dem.

Kort sagt, du kommer helt ud til brugerne, undersøger deres behov og får gode ideer, og du kommer helt ned i softwaren og konstruerer den.

På studiet lægges der stor vægt på softwareudvikling, men du får også undervisning i programmering, it, interaktionsdesign og samfunds- og virksomhedsrelevante problemstillinger. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her har du mulighed for at specialisere dig i netop de fagområder, du interesserer dig for. Læs mere om kandidatuddannelsen i Software Engineering.  

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer. På 6. semester udarbejder du dit bachelorprojekt – ofte i samarbejde med en højteknologisk virksomhed.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Under afsnittet karriere kan du læse mere om karrieremulighederne. Her fortæller en række softwareingeniører om, hvad de arbejder med. Mød f.eks. Ahmed fra KMD, der udarbejder systemer, der letter samarbejdet mellem kommune og borger.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Du behøver ikke have erfaring med at programmere for at læse civilingeniør i Software Engineering. Matematik, fysik og kemi derimod er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.


IT Camp for piger 2020

Er du pige og interesseret i IT? Kom til IT Camp for piger den 7.-8. november 2020 på SDU i Odense.

Læs mere