Skip to main content

Hvem underviser dig?

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Sådan siger Anders Clausen, og - blandt andet - for at vække drivkraften og interessen bruger han meget af sig selv, når han underviser.

”En powerpoint er en god støtte, men snakken og interaktionen mellem underviser og studerende, og ikke mindst evnen til at reflektere over et emne, det kommer hverken fra tekster i en powerpoint, som underviseren læser højt, eller fra fagbøgerne, siger Anders Clausen.

For ham er fagbøgerne i det hele taget ikke den største inspirationskilde.

”Selvfølgelig er der et vigtigt pensum, men meget af det handler om at lære uden ad. Derfor mener jeg ikke, at bøger fungerer som et selvstændigt element. Det er først, når man lukker bogen, at man begynder at tænke selv, siger Anders Clausen.

”Og når man tænker selv, er det også meget nemmere at sætte det man lærer, ind i den virkelige verden. Hvis man skal blive i stand til at lave software til virkeligheden, er det vigtigt, at man også har en forståelse for virkeligheden. Og den forståelse vil jeg rigtig gerne være med til at give de studerende, slutter Anders Clausen.

 Fakta om Anders

  • 31år, Civilingeniør i Robotteknologi
  • Underviser i objektorienteret programmering på 1. semester på software- og IT-uddannelserne
  • Ph.d. som softwareingeniør i hvor han har arbejdet med ”Smart Grid” og integration af forbrugersiden i elnettet.
  • Selvstændig erhvervsdrivende i en softwarevirksomhed