Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du optages på Religionsstudier optages du på et bachelorstudium. En bacheloruddannelse består altid af et centralt fag de første 2¼ år, i dit tilfælde altså Religionsstudier. På det 3. år skal du vælge sidefag i et andet fag, som du starter på, mens du færdiggør bachelorprojektet i religionsstudier.


Det første år

På Religionsstudier vil du det første år modtage undervisning i udvalgte elementer fra en række religioner, bl.a. skriftløse folks religioner, græsk og hellenistisk religion, mesopotamisk religion, religion i den hebraiske bibel samt jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, og kristendom.


Du vil også beskæftige dig med mindst et religionsfænomenologisk tema, ligesom du vil stifte bekendtskab med den del af filosofi, der har direkte relevans for studiet af religion.Det andet år

På dit andet år fortsætter du med at gennemgå kristendom og religionsfænomenologiske temaer, som fx myte, ritual eller synkretisme. Samtidig præsenteres du for en række mere teoretiske problemstillinger, som fx hvorledes forskere tidligere har analyseret og forklaret religion, og du vil møde de nyeste bud på:


- Hvorfor vi har religion,

- Hvordan religion og politik hænger sammen

- Hvad fundamentalisme er

- Hvorledes religion kan medvirke til at definere sociale grupper.


Du vil også få mere praktiske kundskaber i hvorledes man kan undersøge religion i felten, fx gennem udarbejdelse af spørgeskemaer og introduktion til interviewteknik.


Endelig arbejder du med, hvorledes man filosofisk har behandlet fænomenet religion, med fagets videnskabsteori og med forholdet mellem religion og politisk filosofi.


Forskellige eksamensformer

Fagene på Religionsstudier har forskellige eksamensformer. Du lærer derfor både at skrive mindre og større skriftlige afleveringer, synopser, lave mundtlige oplæg, og gå til mundtlig eksamen – alt sammen færdigheder, der vil ruste dig til verden uden for universitetet.


NB: Undervisning og eksamen i propædeutisk sprogtilegnelse, som skal ligge på bachelordelen af den samlede uddannelse, og som er en forudsætning for aflæggelse af eksamen i originalsprogsbaseret emne, skal læses ud over fagene i forløbsmodellen. Religionsstudier og SDU udbyder norrønt (oldnordisk), græsk og latin. Ønsker du andre sprog, skal du ansøge om at tage propædeutik i disse ved andre universiteter. 


Religionsstudier tilbyder også en alternativ forlænget forløbsmodel. Se studieordningen for dette.


BA-projekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et BA-projekt. Her får du mulighed for i samarbejde med en vejleder at vælge et emne, der interessere netop dig, og under kyndig vejledning at skrive en større opgave.


Mange muligheder for sidefag

Dit centrale fag i religionsstudier skal kombineres med et af de mange sidefag afhængig af din interesse - for eksempel med historie, medievidenskab eller et ikke-humanistisk fag som matematik. Dit valg af kombination kan åbne op for helt nye jobmuligheder.


Kandidatuddannelse

Efter endt BA kan du vælge at studere yderligere 2 år til en kandidatgrad (cand.mag.).


Du kan vælge et læse en kandidatuddannelse med centralt fag i Religionsstudier og sidefag i et andet fag. Du kan også - hvis du opfylder adgangskravene - vælge en af de særligt tilrettelagte kandidatuddannelser, som f.eks. international virksomhedskommunikation, mellemøststudier eller amerikanske studier. Også her kan dit valg kan åbne op for helt nye karriereveje.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Religionsstudier

læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Religionsstudier. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

klik her