Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Religion har årtusindgamle rødder

Men Religionsstudier tager udgangspunkt i nutiden: Tænd blot for fjernsynet og nyhederne. Hvis man ikke kender til religion og religionernes historie, er man er ude af stand til på kvalificeret vis at analysere og forstå, hvad der sker, og hvad der siges.


Gennem hele studiet får du lejlighed til at forfølge de grundlæggende og uløste spørgsmål om, hvorfor og hvordan og med hvilke konsekvenser, mennesker skaber religion.


Forskellige religioner

Religionsstudiet træner dig i at analysere, hvordan religion indgår i forskellige kulturer og samfund i fortid og nutid, og hvordan fænomener som myte, ritual, kropsforståelse, tids- og verdens-opfattelser, religiøse genstande, billeder m.v. kan analyseres og tolkes.


Bland dig i debatten

Du bliver i stand til at forholde dig kvalificeret og engageret, historisk-distanceret og analytisk-kritisk til den offentlige debat og til at formidle din viden til andre, hvad enten det sker som underviser, konsulent, ekspert eller andet.


Du får et solidt fundament for forståelsen af de religiøse, men også etiske og politisk-filosofiske problemstillinger, der præger den aktuelle samfundsdebat.



Jobmuligheder

Med en uddannelse inden for religion er der mange forskellige karriereveje. Du kan komme til at undervise eller forske, men du kan også komme til at arbejde med offentlig administration, formidling, på museer, i konsulentvirksomhed eller med ulands- og organisationsarbejde.