Skip to main content

Dit studievalg

På Religionsstudier lærer du at forene klassiske, sammenlignende religionsstudier i oldtidens religioner, i indfødte religioner, i nulevende religioners tilblivelses- og virkningshistorie med teori og metode samt med studier i religiøs forandring, før og nu, og med aktuel religion og udvikling i og uden for Danmark.


 


Nutidens debatter om religion, herunder om religionens plads i samfundet, om religion og integration, majoritets-og minoritetsreligion, "islam og 'os'", står naturligvis også centralt på Religionsstudier, SDU.  Som studerende lærer du derfor også at forene engagement i sådanne aktuelle debatter med en videnskabelig, historisk-komparativ, fagligt-distanceret og analytisk-kritisk tilgang til religion før og nu.


 


Hvis du vælger at læse Religionsstudier på SDU, bliver du undervist af religionsforskere, der alle er førende internationalt inden for deres felt. Engagerede forskere med et stort nationalt og internationalt netværk. Men alle som een er samtidig ligeså dedikeret deres undervisning og studerende.