Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Psykologi på Syddansk Universitet 

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger. Hvorfor tænker vi, som vi tænker, og hvorfor handler vi, som vi gør. Psykologi som studium er at forstå mennesket i sin helhed.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandringer hos mennesker med psykologiske problemer eller mennesker, der er part i psykologiske problemstillinger. På et etisk forsvarligt grundlag, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på et videnskabeligt grundlag.

På studiet får du grundig træning i de færdigheder, der skal til for at du kan udvikle dig professionelt som psykolog, hvilke etiske regler der er inden for praksisområdet og kendskab til hvilke roller psykologer har i samfundet.

Sådan bliver du psykolog på Syddansk Universitet

For at blive psykolog skal du gennemføre en uddannelse, der består af:

  • Bacheloruddannelsen på tre år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen bachelor.
  • Kandidatuddannelsen på to år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen cand. psych., og ret til at betegne sig som psykolog.
  • Efterfølgende er der mulighed for en 3-årig forskeruddannelse (ph.d.)