Er du multimediedesigner?

Hvis du er multimediedesigner, er det muligt for dig at opnå merit for hele fagblokken: digital markedskommunikation. Du kan søge om merit i studienævnet, når du er optaget på studiet.

Dit særligt tilrettelagt bachelorforløb vil overvejende få engelsk som indhold. Der indgår desuden fællesfag samt valgfag.

Det helt overordnede formål med fremmedsprogsundervisningen er, at du som studerende bliver god til at bruge sproget som kommunikationsmiddel, altså skrive, tale, læse og forstå sproget.

Der lægges derfor stor vægt på det anvendelsesorienterede, men naturligvis indgår der også den teoretiske basis, der er nødvendig for at kunne nå målet og teoretisk gøre rede for valg af sproglige midler.

Hertil hører også en omfattende viden om den engelsktalende del af verden. Der arbejdes med en række discipliner, fx oversættelse, lytteforståelse, udtale, mundtlig kommunikation, grammatik og tekstanalyse.

Arbejdet med virksomhedsforhold indtager en central plads, både forstået som virksomhedskultur og det fagsprog, der er knyttet til virksomhedens aktiviteter.

Målet er, at du opnår stor sikkerhed i at udtrykke dig på engelsk både mundtligt og skriftligt og samtidig slå bro over de kulturelle kløfter, der ellers kan være en hindring for en vellykket kommunikation mellem to kulturer.

Studiet afsluttes med et bachelorprojekt på engelsk.

Ansøgning om optagelse og adgangskrav

Du skal søge optagelse på uddannelsen via den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.

Du skal stadig opfylde alle adgangskravene til Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2. 

Studerende fortæller

Læs om hvorfor andre med multimediedesigner uddannelsen har læst Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation

læs mere her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies