Menu

Hvad er uniTEST?

Om uniTEST

Hvis du søger optagelse i kvote 2, skal du forvente, at deltage i en uniTEST.

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål. Det er derfor ikke en test, du kan forberede dig på.

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time.

uniTEST tilbydes i både dansk eller engelsk version.

Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Alle ansøgere bliver indkaldt til uniTEST, uanset om de opfylder adgangskravene eller ej. Det betyder, at testresultatet kun er gyldigt, såfremt du opfylder adgangskravene (eller kan supplere dig til at opfylde adgangskravene).

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Optagelsen på 6550 1051 mellem kl. 10 -14.

Spørgsmålene

Testen rummer flere typer spørgsmål:

Alt afhængig af hvilken uddannelse du har søgt, så vil testen bestå af spørgsmål inden for 3 - 5 af disse områder:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Praktisk info
Dato

uniTEST finder sted den 7. og 8. april 2018, du skal dog kun til uniTEST én af dagene.

Du bør afsætte en halv til en hel dag til at deltage i uniTEST.

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på SDU.

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage i uniTEST med fjernovervågning. Der gælder særlige betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet. Disse betingelser vil blive oplyst på denne side i løbet af 2017.

Vigtigt! Du skal medbringe egen computer til uniTEST.

SDU udleverer ikke IT-udstyr til uniTEST.

Sygeprøve

 Ved tilfælde af sygdom kan der dispenseres, hvis der foreligger en lægeerklæring. Der afholdes sygeprøve for uniTEST den 11. april 2018.

Ved påvist snyd

Såfremt en person snyder eller forsøger på at snyde under optagelsestesten, eller såfremt en person medvirker til snyd, vil personen blive indberettet til rektor, og, såfremt mistanken kan begrundes, sanktioneret i forhold til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU”.

Stillingtagen til hvorvidt der er tale om snyd, og sanktionsniveauet såfremt dette er tilfældet, vil bero på en konkret stillingtagen i den aktuelle sag.

I værste tilfælde vil personen, der har snydt, blive permanent bortvist fra universitet.

Dette upåagtet, at vedkommende ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. I tilfælde hvor kriminelle forhold gør sig gældende vil universitet politianmelde sagen.

Snyd foreligger når ansøgeren bl.a.:
1) Plagierer
2) Forfalsker
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under testen eller hjælper andre
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer

Særlige prøvevilkår

Er du ordblindhed/dyslektiker eller har en fysisk funktionsnedsættelse, skal du senest den 15. marts kl. 12:00 gøre optagelsen på SDU opmærksom på din dispensationsansøgning om, at deltage i prøven på særlige prøvevilkår.

I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til prøven fx:

  • ekstra tid
  • it-rygsæk
  • computer
  • andet hjælpemiddel

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Bemærk, søger du om optagelse til en uddannelse med andre prøver i optagelses-/adgangsprøven i kvote 2, og også ønsker at søge om dispensation i disse, skal du gøre opmærksom på det i din dispensationsansøgning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies