Menu

Dispensation for optagelse på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, som du søger ind på eller søger om genindskrivning på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Husk altid at upload et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Hvis det er universitetet, der har udmeldt dig

Søger du optagelse eller genindskrivning på en uddannelse, som universitetet har udmeldt dig fra, kan du som udgangspunkt ikke optages igen. Dette gælder også, hvis du var optaget på et andet universitet. 

Universitetet har dog mulighed for konkret fagligt at vurdere, om du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen væsentligt. Det vil sige, om de forhold, der spillede ind tidligere, har ændret sig væsentligt.

Bilag til din ansøgning om dispensation
Sammen med din ansøgning om dispensation skal du uploade dokumentation for at:

  • der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som gjorde, at du ikke var i stand til at gennemføre uddannelsen i første omgang
  • forholdene ikke længere påvirker din evne til at gennemføre uddannelsen.

Bemærk, har du opbrugt dine eksamensforsøg i et eller flere fag, skal du desuden vedhæfte en dispensationsansøgning vedrørende nye eksamensforsøg.

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at kunne starte på uddannelsen igen den 1. september.

Har du bestået 1. studieår?

Har du bestået det første studieår (60 ECTS) på uddannelsen (nyeste studieordning), skal du ikke søge optagelse via www.optagelse.dk, men derimod søge om genindskrivning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies