Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Oldtidskundskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab består af følgende to dele:  

 • uniTEST 
 • Multiple choice-test, oversættelsesopgave, skriftlig opgave 

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.  

#2 - Test i dansk grammatik

 Testen er en multiple choice-test, der tester dine færdigheder i dansk grammatik. 

Oversættelsesopgave

Du skal oversætte en fagrelevant tekst fra engelsk til dansk, og vi vurderer din fagspecifikke viden og formidlingsevne.  

Skriftlig opgave  

Du skal beskrive din motivation/begrundelse for at vælge netop denne uddannelse. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

 • Viden om uddannelsen 
 • Skriftlig formidlingsevne 
 • Motivation 

Testen varer i alt 90 minutter.  

Hvert af de tre områder indgår i en samlet bedømmelse, hvor:  

 • Test i dansk grammatik vægter 25 %  
 • Oversættelsesopgave vægter 50 % 
 • Skriftlig opgave vægter 25 %  

Udvælgelsesprocessen  

Resultatet af uniTEST og den samlede bedømmelse af multiple choice-test, oversættelsesopgave og skriftlig opgave vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.  

Tid og sted 

 • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
  uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   

 • Test i dansk grammatik, oversættelsesopgave og skriftlig opgave gennemfører du online fra din egen computer i perioden fra d. 26.-29. april. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår


Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!