Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Økonomi - Samfundsøkonomi

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Økonomi består af tre dele: 

 • Motiveret ansøgning og CV 
 • uniTEST
 • Struktureret interview 

Bemærk, du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV + andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2. 

Andet relevant materiale kan f.eks. være dokumentation for: 

 • Uddannelse 
 • Relevante kurser 
 • Relevant erhvervserfaring 
 • Eventuelt frivilligt arbejde 
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen
 • Anbefalinger/udtalelser 

Husk at skrive dit fulde navn på alle dine bilag. 

#1 - Motiveret ansøgning og CV 

Din motiverede ansøgning og dit CV bliver vurderet på baggrund af områderne:

 • Indsigt i studiet  
  Du har kendskab til studiets indhold og har sat dig ind i studiets opbygning 
 • Fagspecifik viden  
  Du har gode matematikkundskaber og indsigt i samfundsforhold
 • Motivation
   Du kan begrunde dit valg af studie og uddannelsessted 
  Du har en realistisk idé om din arbejdsindsats, som forventes for at kunne gennemføre uddannelsen 

#2 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.
 

#3 - Struktureret interview 

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV. Her vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne: 

 • Indsigt i studiet  
  Du har kendskab til studiets indhold og har sat dig ind i studiets opbygning 
 • Fagspecifik viden  
  Du har gode matematikkundskaber og indsigt i samfundsforhold
 • Motivation 
  Du kan begrunde dit valg af studie og uddannelsessted 
  Du har en realistisk idé om din arbejdsindsats, som forventes for at kunne gennemføre uddannelsen 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår