Menu

Ansøgere fra nordiske lande

Ansøgningsfrist og vurdering
Hvis du har en adgangsgivende nordisk eksamen (se nedenfor), er ansøgningsfristen d. 15. marts i ansøgningsåret. Din ansøgning vil blive vurderet i såvel kvote 2 som kvote 1.

Adgangsgivende eksamen
For at være berettiget til at søge optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen.

  • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse eller tilsvarende.
  • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole eller tilsvarende.
  • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar eller tilsvarende
  • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus / studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus / avgångsbetyg från gymnasiet

Det er altid resultatet for den første eksamen der tæller
Det er i Danmark ikke muligt at forbedre sit eksamensresultat ved at tage kurser om eller tage supplerende kurser, efter endt gymnasial eksamen. Det betyder, at beregningen af et dansk gennemsnit ud fra eksamensbeviset laves på baggrund af det originale slutbetyg/vitnemål/studentsprof/avgångsbetyg. Forbedringer eller ekstra kurser skal derfor stå på et dokument for sig.

Specifikke adgangskrav
Til alle vores uddannelser er der derudover specifikke adgangskrav, som skal være opfyldt. De specifikke adgangskrav er typisk fag/kurser, der indgår i den adgangsgivende eksamen, men i enkelte tilfælde kan der være behov for at supplere efter endt adgangsgivende eksamen. Se her: Norge / Sverige / Finland / Island 1999 / Island 2008

Har du søgt i kvote 2?

Husk du skal tilmelde dig uniTEST senest den 21. marts kl. 12

TILMELD DIG NU

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies