Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Et område i evig udvikling

Du har lyst til at hjælpe mennesker, evnen til at arbejde med mennesker og viljen til at lære af og om mennesker. Det er vigtige forudsætninger for at blive læge. Men alene er de ikke tilstrækkelige.

Medicin er det område af sundhedsvidenskab, hvor den enorme biologiske viden bindes sammen med de sygdomme, som mennesker kan rammes af. Som læge skal man kunne forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme med anvendelse af den nyeste viden og teknologiske fremskridt. Man er derfor aldrig færdiguddannet som læge, og man har en forpligtelse til at holde sin viden ved lige. Der kræves derfor også engagement og motivation til livslang uddannelse, hvis man vil være læge. Universitetsuddannelsen på Syddansk Universitet er det første skridt i denne retning.

Medicinstudiet på SDU er unikt

Her på universitetet erhverver du det videnskabelige grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du senere kan fungere som læge. Du lærer principperne for kritisk og analytisk at opsøge ny viden og forskningsresultater. Og på medicinstudiet skal du demonstrere din evne til at gøre det.  

På universitetet begynder du at træne i og opøve færdigheder for at kunne udvikle dig professionelt som læge. Medicinstudiet på Syddansk Universitet er unikt, fordi teori og praksis kombineres i en patientorienteret eksamensform.

Mød patienter allerede i uddannelsen 

Men det er ikke nok, at du erhverver tør, teoretisk viden, hvis ikke du kan bruge den i den virkelige verden, hvor patienterne findes, og hvor lægen arbejder. Du skal derfor lære at anvende din teoretiske viden. Dette sker i mødet med patienterne. I løbet af studiet bliver du konfronteret med mange sygehistorier, som du skal prøve at løse. Du kommer til at træne både kommunikative og praktiske færdigheder i både færdighedslaboratorium og i virkeligheden.

Praktik på sygehuse og i lægepraksis

I løbet af studiet er der klinikophold, hvor du gør tjeneste på sygehus eller hos praktiserende læge, og hvor du kommer til at møde patienter, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.

Sådan bliver du læge på Syddansk Universitet

For at blive læge skal du gennemføre en uddannelse, der består af: 

  • Bacheloruddannelse på tre år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen bachelor.
  • Kandidatuddannelse på tre år, der efter afsluttet uddannelse giver betegnelsen cand.med.
  • Efterfølgende er der mulighed for en 3-årig forskeruddannelse (Ph.D)