Skip to main content

Dit studievalg

De tre spor på bacheloruddannelsen

1. Det biomedicinske spor

Dette spor giver dig det sundhedsvidenskabelige fundament som al lægelig virksomhed bygger på. Det er tilrettelagt således, at du i løbet af bacheloruddannelsens tre år erhverver en omfattende viden om livet - fra dets begyndelse til dets afslutning - så du på et videnskabeligt grundlag erhverver indsigt i og en forståelse for, hvordan sundhed fremmes, sygdomme forebygges og for, hvorledes sygdomme præsenterer sig.

Det biomedicinske spor er omfattende, da du skal lære om en række emner lige fra molekyler over celler, væv og organer til individer og samfund. Sporet er opbygget i moduler og tværfagligt tilrettelagt med bidrag fra fagomåder som molekylær biologi, genetik, biokemi, anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, immunologi, patologi, epidemiologi og mange flere. Det biomedicinske spor udgør 2/3-del af det samlede bachelorstudium.

2. Akademikersporet

Dette spor foregår sideløbende med det biomedicinske spor og skal give dig de grundlæggende akademiske færdigheder, som kendetegner et universitetsstudium, og som er en forudsætning for din livslange uddannelse som læge. Det har følgende delelementer: videnskabsteori, videnskabelig metode og informationssøgning. I slutningen af bacheloruddannelsen skal du lave et bachelorprojekt. Akademikersporet fortsætter på kandidatuddannelsen. Akademikersporet har på bacheloruddannelsen et omfang svarende til et halvt år.

3. Professionssporet

Ligesom akademikersporet tilrettelægges professionssporet sideløbende med det biomedicinske spor. I professionssporet ligger færdighedstræning, kommunikationsundervisning og -træning og klinikophold. Det samlede omfang svarer til halvt år af bacheloruddannelsen.