Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Medicin

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.  

Optagelsesprøven i 2021 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen Medicin består af:  

  • uniTEST 

Bemærk, du skal ikke sende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.

#1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål. 

Udvælgelsesprocessen 

Resultatet af uniTEST afgør fordelingen af pladser i kvote 2.
 
Tid og sted 
  • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 23. marts og 2. maj.  
  • uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår


Ændringer pga. Covid-19

I 2021 består optagelsesprøven til denne uddannelse alene af uniTEST, som tages online.
Normalt indgår der flere test i optagelsesprøven, men øvrige test er aflyst i år.