Uddannelsens opbygning

Matematik-økonomi-studiet består først af en 3-årig bacheloruddannelse, hvor fagene falder i to blokke: økonomiske fag og matematiske fag.

Bagefter kan du fortsætte på den 2-årige kandidatoverbygning, som er karakteriseret ved en meget stor grad af valgfrihed.
Overbygningsuddannelsen afsluttes med en specialeafhandling, hvor du trænger dybt ned i et teoretisk eller et praktisk emne.

Et stigende antal studerende vælger her udover at fortsætte på ph.d.-uddannelsen, enten med henblik på en akademisk karriere eller i kombination med specialist-opgaver i erhvervslivet.  

Bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi

6.

semester

Matematisk mikroøkonomi

Valgfag

Bachelorprojekt

5.

semester

Operationsanalyse

MM544

Sandsynlighedsteori

Økonometri

4.

semester

MM525

Konvex

analyse

DM545

Lineær heltals-

programmering

DM507

Algoritmer og datastrukturer

MM543

Mål- integralteori

og Banachrum

3.

semester

Finansiering, investering

og virksomhedsstrategi

Makroøkonomi

ST521

Matematisk statistik

2.

semester

Regnskab

Introduktion til programmering

MM533

Matematisk og

numerisk analyse

1.

semester

Mikroøkonomi

MM540 Matematiske metoder for økonomi

MM536

Calculus for matematik

 

 

 

 

= fag i farvede felter indgår i førsteårsprøven

 

 

Her kan du finde studieordninger for bacheloruddannelsen i Matematik - økonomi.

 

Du kan læse om fagene på bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi i fagbeskrivelserne, hvis du ønsker at vide mere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies