Karriere

Med bacheloruddannelsen i matematik-økonomi er du rustet til at varetage en vifte af jobs i både den private og offentlige sektor. Obligationsanalytiker, business consultant, analytiker, it konsulent og fuldmægtig er nogle af de titler, der kan pryde cv’et for matematik-økonomer.

Her er nogle eksempler på, hvad en færdiguddannet cand.scient.oecon. beskæftiger sig med:

 • Kvantitative analyser
 • Dataindsamling, bearbejdning og analyse
 • Analyse af det danske obligationsmarked samt handelsanbefalinger på obligationer
 • Vedligeholdelse af realkreditmodel og udviklingsopgaver i Excel/VBA
 • Implementering af benchmarks, performance management og performance attribution
 • Koordination og kommunikation inden for formuerådgivning
 • Videreudvikling og drift af rådgivningsaktiviteter, herunder formueprognose
 • Rådgivning af erhvervskunder inden for risikostyring og problemstillinger relateret til kapitalstruktur
 • Udarbejdelse af modeller med henblik på optimering af programmer til styring af rente-, valuta- og råvarerisiko
 • Udvikling af it systemer og integrationsløsninger

Mange matematik-økonomer vælger en forskerkarriere og fortsætter på et ph.d.-studium.

Kompetenceprofil

Viden og forståelse
Du får en forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør matematik-økonomi. De centrale fagområder er:

 • Matematik
 • Statistik
 • Datalogi

Den viden du erhverver dig er på et niveau, der sætter dig i stand til at reflektere over teori og videnskabelige metoder og videnskabelig  praksis.

Færdigheder
Som bachelor i matematik-økonomi bliver du i stand til at:

 • Anvende videnskabelige metoder
 • Analysere økonomiske problemstillinger
 • Læse, forstå og udnytte nye forskningsresultater

Kompetencer
Du får:

 • Indsigt i at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer
 • Redskaber til at indgå selvstændigt og professionelt i et fagligt og tværfagligt samarbejde
 • Kompetence til at opnå beskæftigelse inden for et bredt erhvervsspektrum. Typisk i virksomheder eller organisationer hvor økonomiske beslutninger kræver modelopstillinger og/eller modelberegninger af forskellig art, baseret på matematisk, statistisk og/eller datalogisk ekspertise.


Dine valg undervejs

Du kan prøve vores interaktive værktøj DIVA, til at finde ud af hvilke kombinationsmuligheder der eksisterer for denne uddannelse...

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies