Dit studievalg

Videospot
Derfor skal du læse Matematik-økonomi

Videospot
Jens og Emilie fortæller om uddannelsen

På studiet er udnyttelsen af matematik i økonomi stor, og du får viden om matematiske metoder relateret til samfunds- og erhvervsøkonomi.

Det økonomiske område er med dets fokus på maksimering og minimering af fx omkostninger stærkt afhængigt af kvantitative metoder.

Samspillet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab giver dig indsigt i en række matematiske, statiske og datalogiske redskaber bl.a.:

  • Analyse og algebra, der bruges til at løse optimeringsproblemer, fx med henblik på at udnytte knappe ressourcer bedst muligt
  • Statistik og sandsynlighedsteori, der bruges til at beregne usikkerhed knyttet til forskellige relationer, tekniske såvel som adfærdsmæssige
  • Datalogi, der bruges til at programmere og analysere datastrukturer, algoritmekonstruktioner og kompleksitetsteori

Fra teori til praksis
Vi lægger vægt på, at du hurtigt får en fornemmelse for, hvordan teori og virkelighed hænger sammen. Derfor integrerer vi aktuelle problematikker som fx finanskrisen i undervisningen, hvor det er muligt, og inviterer gæsteforelæsere fra erhvervs- og samfundslivet (ofte tidligere studerende).

Fællesskab
Da matematik-økonomi ikke er noget stort studium, er der en stærk fællesskabsfølelse, som udmønter sig i diverse aktiviteter inde på Foreningen for Økonomistuderendes hjemmeside.

Nyt adgangskrav for optag i 2018
I 2018 indfører vi et nyt karakterkrav på Økonomi  og Matematik-økonomi. Hvis du søger optagelse på baggrund af dine karakterer fra gymnasiet, skal du have et gennemsnit på mindst 4,0 fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) ELLER minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan opfylde karakterkravet, skal du søge ind via kvote 2. Hvis du har en adgangsgivende eksamen, bliver din ansøgning automatisk også vurderet i kvote 1.

Vi anbefaler derfor, at du søger ind via kvote 2 med frist den 15. marts 2018. Når du søger i kvote 2, bliver du indkaldt til en test i weekenden 7.-8. april 2018.

Fortsæt på cand.scient.oecon.
Bacheloruddannelsen matematik-økonomi giver direkte adgang til kandidatuddannelsen cand.scient.oecon. med forskellige specialiseringsmuligheder. Du kan også med få omkostninger skifte mellem matematik-økonomi og oecon.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies