Uddannelsens opbygning

Første år - det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Kurserne giver dig dels en grundlæggende matematisk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem matematiske og numeriske emner.

Året bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder i dybden, både teoretisk og praktisk,  med en naturvidenskabelig problemstilling, som I selv vælger.

Bacheloruddannelsen i Matematik har samme kurser og projekter som bacheloruddannelsen i Anvendt matematik på de to første semestre. Det betyder, at du under visse forudsætninger kan skifte mellem de to studieretninger, når du har bestået alle eksaminer på førsteåret.

Andet og tredje år

På andet studieår møder du en række videregående matematiske discipliner, blandt andre:

  • Programmering
  • Matematisk statistik
  • Topologi og kompleks analyse
  • Mål- og integralteori

I arbejdet med det obligatoriske innovationsprojekt i slutningen af andet studieår får du for alvor sat din faglige kreativitet i spil.

Tilvalg/sidefag

Bacheloruddannelsen i Matematik skal kombineres med et tilvalg eller sidefag, som udgør størstedelen af dit tredje studieår.

Dit valg af tilvalg/sidefag har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan blive optaget på, og kan også have indflydelse på dine fremtidige karrieremuligheder. Derfor skal du først vælge tilvalg/sidefag i slutningen af andet studieår.

Bachelorprojekt

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med et afgrænset videnskabeligt problem.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se, præcis hvilke forskellige kurser, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler, man følger dem.