Karriere

Kompetencer

Med en bachelorgrad i Matematik kan du forvente at beherske følgende færdigheder:

 • At kunne opstille gennemføre og fremstille matematiske ræsonnementer inden for fagets grunddiscipliner
 • At kunne anvende tankegange og fagudtryk fra grundlæggende matematiske discipliner
 • At kunne analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemer med henblik på anvendelse af en egnet matematisk model
 • At kunne formidle matematisk tankegang

Kandidatmuligheder

De fleste bachelorer i Matematik vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Matematik.

Bacheloruddannelsen giver dog også adgang til andre kandidatuddannelser på SDU, afhængigt af hvilket tilvalg/sidefag du vælger.

Få et overblik over alle dine muligheder i DIVA

Jobmuligheder

Matematikere er både kvalificerede til at anvende egnede matematiske analysemetoder og til at udvikle nye metoder til løsning af komplekse problemstillinger.

Banker, forsikringsselskaber, IT-firmaer og andre højteknologiske virksomheder efterspørger medarbejdere med disse kompetencer. Især i stillinger, der kræver analyse af meget omfattende datamængder, foretrækker mange arbejdsgivere at ansætte matematikere på grund af de analytiske kompetencer, uddannelsen giver.

Eksempler på jobtitler:

 • Beregningsspecialist i højteknologisk industrivirksomhed, f.eks. robotbranchen
 • Biostatistiker
 • Kryptolog
 • Logistik-analytiker i byggebranchen
 • Modelleringsekspert i bio- og genteknologisk virksomhed
 • Forsikringsmatematiker
 • Analysespecialist i finanssektoren
 • Trafikanalytiker i den offentlige transportsektor

Undervisning

Hvis du kombinerer Matematik med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, bliver du kvalificeret til at undervise i begge fag på gymnasieniveau.

Som matematiker kan du også blive ansat som underviser på eksempelvis tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.