Introduktion til uddannelsen

Matematik er uddannelsen for dig, der er betaget af matematikkens teorier og metoder. Du vil gerne arbejde både logisk og abstrakt og synes det er spændende at ræsonnere og opstille matematiske beviser. Du lærer de grundlæggende matematiske discipliner som f.eks. topologi, kurver og flader, ringe og talteori samt kompleks analyse.

Nogle matematiske teorier og teknikker udspringer af matematikeres interesse for abstraktion og for fagets indre struktur og æstetiske værdier. Andre udvikles derimod direkte med henblik på problemstillinger fra andre områder såsom astronomi, datalogi, fysik, kemi, statistik, teknik og økonomi.

Den teknologiske udvikling og opfindelsen af computere og mobiltelefoner ville ikke være mulig uden matematik. Ved hjælp af matematik kan du udvikle et computerprogram eller beregne, hvor meget jordkloden krummer, selvom du kun måler på en ganske kort strækning af jordens overflade. Men inden for matematik kan du også udtænke abstrakte matematiske modeller, som måske først senere viser sig at kunne bruges i praksis. Et eksempel er talteori, som efterfølgende blev grundlaget for kryptologi.

Matematik er altså både et fag i sig selv og et støttefag, der bruges i alle andre naturvidenskabelige fag.