Skip to main content

Market and Management Anthropology

Denne unikke bacheloruddannelse i Market and Management Anthropology (MMA) er for dig, der gerne vil uddannes til en globalt indsigtsfuld, kulturelt sensitiv og socialt ansvarlig beslutningstager i en privat eller offentlig virksomhed. Uddannelsen undervises på engelsk, og det er obligatorisk med et udlandsophold på 5. semester.

Læs mere om uddannelsen på den engelske side

Fakta om uddannelsen i Market and Management Anthropology

 

Bliv kompetent til at varetage analyse-, ledelses- og markedsføringsfunktioner i alle dele af verden

MMA indeholder kurser i antropologisk teori og metode, kurser der introducerer til ledelse og markedsføring ikke bare fra et erhvervsøkonomisk men også antropologisk synspunkt, samt kurser i økonomi, regnskab og finansiering. Formålet er at uddanne i ”anvendt antropologi” gennem at sætte de studerende i stand til kompetent at varetage analyse-, ledelses- og markedsføringsfunktioner i alle dele af verden.

På MMA lærer man om markeders tilblivelse og funktionsmåde, hvordan organisationer kan navigere i globale og lokale markedsbetingelser og hvordan mennesker bruger varer og serviceydelser til at danne identitet i forbrugersamfundet.

Forståelse for kulturmødet, globaliseringen og dens processer samt evnen til at udføre et feltarbejde med henblik på markeds- og samfundsmæssig indsigt er blandt de mest centrale kompetencer, man opnår ved at studere på MMA.

Uddannelsen foregår på engelsk, og dine studiekammerater kommer både fra Danmark og resten af Europa. 

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os.

Få styr på din ansøgning

Få overblik over hvad din ansøgning skal indeholde.

læs mere

Market and Management Anthropology

Download brochuren