Skip to main content

Deltag i uniTEST fra udlandet

Som international ansøger kan du vælge at gennemføre uniTEST fra udlandet i stedet for at møde op på SDU. Det kræver, at du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og fast bopæl i udlandet. 

Du tager testen hjemmefra på din egen computer. Mens du gennemfører testen, er du forbundet med en uniTEST-vagt, som sikrer en retmæssig besvarelse af testen.

Tilmeld dig online-test inden 20. marts kl. 12.00

Du tilmelder dig uniTEST på SDU's selvbetjening, optag.sdu.dk. Du modtager login, når SDU har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk.

Ved tilmelding kan du angive, at du er international ansøger og ønsker at gennemføre testen online. Umiddelbart efter tilmelding vil din præcise test-tid fremgå på siden. 

Bliv klar til at deltage

Deltagelse fra udlandet stiller krav til både din computer og til dine omgivelser. Derfor er det vigtigt, at du gennemgår nedenstående informationer og trin forud for testen.

Selve testen afvikles i ACER TestApp, mens du er forbundet til din uniTEST-vagt via Zoom. Du skal derfor hente begge programmer, før du er klar til at deltage i uniTEST.

Desuden skal du sikre dig, at din computer og internetforbindelse lever op til kravene.

Når du tager uniTEST, stiller vi særlige krav til dine fysiske omgivelser. Det er vigtigt, at du overholder disse retningslinjer, ellers kan du desværre ikke deltage i uniTEST. 

Kravene indebærer bl.a., at du skal være alene i lokalet, og at der er regler for, hvad du må have liggende på bordet under testen.

Du møder op til testen ved at åbne det Zoom-link, du har modtaget forud for testdagen. Åbn linket i desktop versionen af Zoom. Det er vigtigt, at du har følgende klar:

 • login til Acer TestApp (samme som til optag.sdu.dk) 
 • din pinkode (du finder den under 'Min Info' på optag.sdu.dk) 
 • billedlegitimation 
 • blyant, viskelæder og blankt papir til noter (max. 5 sider) 

Sammen med øvrige deltagere bliver du budt velkommen af en vært fra SDU. Værten kobler dig sammen med din uniTEST-vagt, som tjekker dit ID og beder dig panorere 360 grader med dit webkamera.

Herefter starter testen. Held og lykke!  

Efter testen

Du kan se på optag.sdu.dk, når vi har registreret din deltagelse. Hvis du skal til fagspecifikke tests vil det fremgå af optag.sdu.dk i løbet af foråret. 
Har du spørgsmål eller kommentarer, efter du har været til uniTEST, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. 

Har du brug for hjælp? 

Har du spørgsmål til afviklingen af uniTEST? Så sidder vi klar til at hjælpe på:

6550 1051
mandag - fredag kl. 10.00-14.00 
optag@sdu.dk 

Er du i tvivl om dit IT-udstyr opfylder testens tekniske krav? Ring eller skriv på:

6550 2990
mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
fredag 8.00-15.30
servicedesk@sdu.dk

Regler og vilkår for online deltagelse i uniTEST
 

Hvis du oplever problemer under testen 

Hvis du fx får tekniske problemer med din computer eller testen, eller du oplever andre ting som forstyrrer dig på en måde, som gør, at du forhindres eller forsinkes i at svare på spørgsmålene, skal du hurtigst muligt gøre din uniTEST-vagt opmærksom på dette. 

Hvis du efterfølgende mener, at du har oplevet forhold under testafviklingen, som giver anledning til bekymring - eller der er forhold, du ønsker at klage over og ikke har henvendt dig på dagen - skal du skrive til optag@sdu.dk 

Du skal kontakte os, senest 14 dage efter du har været til uniTEST, for at vi kan behandle din henvendelse. 

Hvis du bliver syg  

Hvis du bliver syg på dagen, så skal du hurtigst muligt kontakte os via optag@sdu.dk, hvor du også skal sende din lægeerklæring. 

Sygeeksamen afholdes d. 19. april.

Tekniske krav

Det er dit ansvar at sikre, at din computer lever op til de tekniske krav. Du har ansvaret for at kontrollere, at din computers opsætning og internetforbindelse er kompatibel med fjernovervågning. 

Testsikkerhed i forbindelse med virtuel optagelsesprøve  

SDU er som uddannelsesinstitution forpligtet til at sikre kvaliteten af årets optag, og at ansøger har opnået sit resultat i uniTEST på retmæssig vis. Derfor kontrollerer SDU at ansøger ikke har fået uretmæssig hjælp til at gennemføre uniTEST. 

Da uniTEST er en multiple choice test, hvor der kun findes ét korrekt svar uden mulighed for kommentarer eller uddybninger, er det afgørende, at ansøgerne ikke har mulighed for at kommunikere med hinanden under testen eller har fået hjælp fra andre undervejs. 

Formålet med brugen af online uniTEST-vagter er at sikre, at uniTEST ikke er afleveret af tredjemand, og ligeledes at ansøger har deltaget i uniTEST uden nogen form for assistance. 

Der behandles ikke følsomme oplysninger, med mindre ansøger, bevidst eller ubevist, deler sådanne foran computerens kamera, mundtligt eller via sin skærm. 

Behandlingen af oplysninger om ansøger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Snyd

Snyder du, risikerer du aldrig at kunne tage en uddannelse ved SDU. 

I værste tilfælde kan du blive permanent bortvist fra universitet - også selvom du ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. 

Der er tale om snyd hvis du: 

 • Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer 
 • Fortier 
 • Vildleder om egen indsats eller resultater 
 • Indgår i ikke-tilladte samarbejder 
 • Modtager hjælp under testen eller hjælper andre, herunder brug af chatbots
 • Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen 
 • Afgiver urigtige fremmødeoplysninger 
Kriminelle forhold 

SDU gør opmærksom på, at Australian Council for Educational Research (ACER) har ophavsretten til testen, og at det ifølge deres regler er forbudt at kopiere og dele indhold heraf. Derudover bemærkes, at brud på ophavsretten kan straffes efter reglerne i ophavsretsloven. 

Mistanke om dokumentfalsk og identitetsmisbrug vil blive politianmeldt og kan straffes efter reglerne i Straffeloven.

Online deltagelse i uniTEST

 • Multiple choice test
 • 95 spørgsmål på 2,5 time
 • Afholdes 17.-18. april
 • Besvarelsen monitoreres via Zoom

Sidst opdateret: 17.02.2023