Skip to main content

uniTEST 2022

Tak til alle der deltog!

uniTEST 2022 er afviklet. Hvis du har gennemført testen, får du dit resultat i løbet af juni på optag.sdu.dk

Sådan får du svar på din test

Hvis du har deltaget i uniTEST, kan du se på optag.sdu.dk, at vi har registreret din deltagelse. Du kan forvente at få dit resultat oplyst senest i midten af juni.

Hvis du skal til fagspecifikke tests vil det fremgå af optag.sdu.dk i løbet af foråret. 

Du får endeligt svar på din ansøgning d. 28. juli. 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål eller kommentarer efter testen, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at hjælpe på:

6550 1051
mandag - fredag kl. 10.00-14.00 
optag@sdu.dk 

Regler og vilkår

Hvis du oplever problemer under testen 

Hvis du fx får tekniske problemer med din computer eller testen, eller du oplever andre ting som forstyrrer dig på en måde, som gør, at du forhindres eller forsinkes i at svare på spørgsmålene, skal du hurtigst muligt gøre din uniTEST-vagt opmærksom på dette. 

Hvis du efterfølgende mener, at du har oplevet forhold under testafviklingen, som giver anledning til bekymring - eller der er forhold, du ønsker at klage over og ikke har henvendt dig på dagen - skal du skrive til optag@sdu.dk 

Du skal kontakte os, senest 14 dage efter du har været til uniTEST, for at vi kan behandle din henvendelse. 

Hvis du bliver syg  

Hvis der opstår sygdom eller lignende før din planlagte test, så kontakt os hurtigst muligt via optag.sdu.dk  

Tekniske krav

Det er dit ansvar at sikre, at din computer lever op til de tekniske krav. Du har ansvaret for at kontrollere, at din computers opsætning og internetforbindelse er kompatibel med fjernovervågning. 

Testsikkerhed i forbindelse med virtuel optagelsesprøve  

SDU er som uddannelsesinstitution forpligtet til at sikre kvaliteten af årets optag, og at ansøger har opnået sit resultat i uniTEST på retmæssig vis. Derfor kontrollerer SDU at ansøger ikke har fået uretmæssig hjælp til at gennemføre uniTEST. 

Da uniTEST er en multiple choice test, hvor der kun findes ét korrekt svar uden mulighed for kommentarer eller uddybninger, er det afgørende, at ansøgerne ikke har mulighed for at kommunikere med hinanden under testen eller har fået hjælp fra andre undervejs. 

Formålet med brugen af online uniTEST-vagter er at sikre, at uniTEST ikke er afleveret af tredjemand, og ligeledes at ansøger har deltaget i uniTEST uden nogen form for assistance. 

Der behandles ikke følsomme oplysninger, med mindre ansøger, bevidst eller ubevist, deler sådanne foran computerens kamera, mundtligt eller via sin skærm. 

Behandlingen af oplysninger om ansøger sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Snyd

Snyder du, risikerer du aldrig at kunne tage en uddannelse ved SDU. 

I værste tilfælde kan du blive permanent bortvist fra universitet - også selvom du ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. 

Der er tale om snyd hvis du: 

  • Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer 
  • Fortier 
  • Vildleder om egen indsats eller resultater 
  • Indgår i ikke-tilladte samarbejder 
  • Modtager hjælp under testen eller hjælper andre 
  • Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen 
  • Afgiver urigtige fremmødeoplysninger 
Kriminelle forhold 

SDU gør opmærksom på, at Australian Council for Educational Research (ACER) har ophavsretten til testen, og at det ifølge deres regler er forbudt at kopiere og dele indhold heraf. Derudover bemærkes, at brud på ophavsretten kan straffes efter reglerne i ophavsretsloven. 

Mistanke om dokumentfalsk og identitetsmisbrug vil blive politianmeldt og kan straffes efter reglerne i Straffeloven.

Fakta om uniTEST

Test-form
Multiple choice test
Antal spørgsmål
95
Varighed
2,5 timer
Afholdes i perioden
28. marts - 13. april

Sidst opdateret: 03.05.2022