Optag i kvote 2 i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning vil årets optag i kvote 2 forløbe som beskrevet nedenfor:

  • Optagelsesprøven til SDU’s bachelor- og diplomingeniøruddannelser vil alene bestå af deltagelse i uniTEST - en test af dine generelle studiekompetencer. Testen består af 92 spørgsmål, sværhedsgraden er uændret.
  • Fagspecifikke tests i form af interviews, forelæsninger, skriftlige tests mm. afholdes desværre ikke i år.
  • uniTEST afholdes som en online prøve, og du deltager hjemmefra. Testen er fjernovervåget for at sikre en individuel og selvstændig besvarelse.
  • Ovenstående gælder ikke bacheloruddannelsen i Journalistik, der fortsat har sin egen optagelsesprøve, som ligeledes afholdes online. Læs mere her.
Online uniTEST afholdes i perioden 15.-25. april. Datoen for din test oplyses 6. april.

Hvad betyder ændringen for dig?

  • Du skal kun deltage i én test, nemlig uniTEST – også selv om du har søgt flere uddannelser.
  • Du skal ikke møde op på universitetet til uniTEST.
  • Du kan fortsat deltage i uniTEST fra udlandet.
  • Tilmeldingen til uniTEST er senest 27. marts kl. 12.00.
Sådan tilmelder du dig uniTEST

Når du har søgt optagelse i kvote 2, får du adgang til SDU’s selvbetjeningsplatform, Optag SDU. Her kan du løbende følge din ansøgning, og det er også her, du skal tilmelde dig uniTEST.

Når du tilmelder dig, kan du angive én af de fem testdatoer (15.-19. april), hvor du ikke ønsker at deltage i test. Vi kan desværre ikke imødekomme specifikke dato-ønsker, da vi kun kan teste et begrænset antal ansøgere ad gangen.

D. 6. april får du besked om datoen for din testdeltagelse. Herefter åbner vi for, at du selv kan booke det specifikke tidspunkt på dagen. Booking af testtidspunkt sker efter først-til-mølle-princippet.

Sådan foregår testen

Deltagelse i uniTEST sker vha. fjernovervågning, da vi har behov for at sikre, at testen gennemføres efter reglerne. Du vil løbende modtage den nødvendige information, men allerede nu kan du læse om de krav, det stiller til dig som testdeltager.

Læs om deltagelse i uniTEST vha. fjernovervågning

Prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind (dysleksi) eller talblind (dyskalkuli), eller  har du en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår.

Testdeltagelse på særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre uniTEST, og at du i tilfælde af ordblindhed får lov til at bruge it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

  1. Du skal udfylde din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk
  2. Når du har søgt, får du adgang til Optag SDU, hvor selv skal tilmelde dig optagelsesprøverne. Her kan du klikke af, at du vil deltage i prøverne på særlige vilkår. Du skal samtidig uploade relevant dokumentation for, at du er ordblind (dysleksi), talblind (dyskalkuli) eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Endelig skal du uploade en beskrivelse af dine udfordringer og dine behov i testsituationen.

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøven.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler.

Læs mere om SPS.

Har du spørgsmål?

kontakt vores vejledere, som er klar til at hjælpe dig.

Vi arbejder på højtryk med planlægningen af online uniTEST, så der kan være spørgsmål, vi endnu ikke kan besvare – det beklager vi.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål

Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk