Menu

Mere om studiet

Studiestart

Kiropraktorstudiet har studiestart i september og februar måned. Studiestarten byder på et væld af praktiske og sociale aktiviteter, således at du hurtigt bliver en del af det kiropraktiske miljø på uddannelsen. For eksempel er der en praktisk introduktion til byen og universitetet, så du kan finde rundt. De sociale tutorer sørger for en række spændende arrangementer, som bl.a. omfatter fester, introduktion til studenterforeningen, studieintroduktion med studieleder og meget mere. I hele første semester vil du være med i en studiegruppe på 7-10 studerende. Hver studiegruppe får tildelt en faglig tutor, som er en ældre kiropraktorstuderende, der fungerer som vejleder og supervisor. I løbet af den første måned skal du sammen med din studiegruppe udarbejde en mindre videnskabelig opgave.

Undervisningen på kiropraktorstudiet

Kiropraktorstudiet er forankret på institut for idræt og biomekanik. Her ligger forskningsenheden for klinisk biomekanik, som leverer undervisning til mange af de professionsrettede fag, og mange af de universitets ansatte kiropraktorer sidder også her. Undervisningen foregår på Campus, i klinikbygningen på Odense Universitetshospital og i Winsløwparken. Uddannelsen er tilrettelagt således, at en stor del af din viden erhverves ved selvstudium, som er understøttet af en række forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og e-læring.

For at stimulere og motivere de teoretiske fagelementer, er der indlagt laboratorieøvelser, færdighedstræning og klinikophold. I færdighedstræningen lærer du alle de kiropraktorfaglige elementer, og undervisningen er baseret på moderne IT-baserede principper. Du træner med dine medstuderende, gør brug af videopodcasts og bruger færdighedslaboratoriernes moderne IT-faciliteter med din egen smartphone eller iPad. Du vil blandt meget andet blive i stand til at:

  • Udføre en grundig undersøgelse af bevægeapparatet 
  • Demonstrere diagnostiske færdigheder i forhold til lidelser i bevægeapparatet 
  • Udføre manuel/kiropraktisk behandling 
  • Demonstrere et indgående kendskab til bevægeapparatets normale funktion
  • Kommunikere med patienter og øvrige sundhedsprofessioner 

Du skal være opmærksom på, at der stilles ufravigelige krav til at være omklædt i færdighedstræningen – læs mere her.

I klinikopholdet hos en privatpraktiserende kiropraktor udfyldes en logbog, hvori der står beskrevet, hvilke opgaver du skal have løst og hvilke færdigheder du skal have lært. Fx skal du analysere patienters oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet.

Levende studiemiljø

Universitetet i Odense har et levende studiemiljø og et lækkert nærmiljø med en campuscafé, studenterboghandel, rolige læsesale, flere universitetskantiner, universitetsbiblioteket og meget mere. Foreningen for Nordiske Kiropraktorstuderende laver regelmæssige faglige og sociale arrangementer, og du kan blive en del af de lærerige og velbesøgte palpationsaftener (palpation=mærke/føle med hænder og fingre). Desuden byder Campus i Odense på et varieret studieliv med masser af muligheder for sociale og faglige oplevelser. Der er f.eks. en idrætsklub, en filmklub, en studentermenighed, partipolitiske fora, en Forening for Nordens Ungdom, Fredagsbaren, et Europæisk Studenter Netværk, for blot at nævne nogle stykker.

 Nordisk miljø

Syddansk Universitet er det eneste universitære uddannelsessted i Norden med en kandidatuddannelse i klinisk biomekanik (kiropraktik). Omkring to tredjedele af de studerende kommer fra Danmark, mens de resterende kommer fra de øvrige nordiske lande. Klinisk biomekanikstudiet i Odense har fuld international anerkendelse.

Læs mere om kiropraktoruddannelsens opbygning og indhold.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies