Skip to main content

Studerende fortæller

Matilde Bil Pedersen, 5. semester:

Hvorfor læser du klinisk biomekanik:

Første gang jeg hørte om uddannelsen, var faktisk i forbindelse med at jeg overvejede at læse til fysioterapeut. Det var da jeg undersøgte mulighederne for lignende uddannelser at jeg faldt over kiropraktor-uddannelsen – klinisk biomekanik. Jeg har altid været sikker på at jeg skulle have en uddannelse hvor jeg kunne hjælpe mennesker. Derudover har jeg altid været glad for naturvidenskab – og specielt kroppen. Det har altid fascineret mig hvad kroppen kan, hvad træning kan gøre og hvordan man selv kan påvirke den. Alle disse spørgsmål og interesser kunne jeg forene på klinisk biomekanik. Her ender jeg med at lære alt om kroppen, bevægeapparatet, samt kunne hjælpe rigtig mange mennesker, og endda uden brug af medicin.
Så da jeg kom ud i studiepraktik, og mødte nogle kiropraktorstuderende, var jeg sikker på at det skulle være det jeg skulle læse.

Hvad er det bedste ved at læse KB?

Det bedste ved at læse klinisk biomekanik er helt klart, at der er en god blanding af både faglighed og det sociale. Jeg er sikker på, at jeg får en virkelig god uddannelse, som er baseret på den nyeste viden, samtidig med at der er at fantastisk sammenhold på studiet.
Bacheloren er i høj grad sammen med medicin-uddannelsen – hvilket gør at der er et højt fagligt niveau, og hvor vi lærer om alle delene og mekanismerne i ”Den raske krop”. Derudover er der professionssporet på bacheloren, som består af Teoretisk Biomekanik og Teknikfagene, hvor vi får lært det håndværk vi skal bruge til at behandle med i vores fremtidige virke som kiropraktor. Det er nogle utroligt givende og motiverende fag, hvor man rigtig lærer hvem man læser til kiropraktor med.

Er du glad for studiet og studiemiljøet?

Ja, utrolig meget. Jeg har efterhånden fundet ud af at vi har et helt unikt studiemiljø, og studie. Som beskrevet tidligere, giver det gode studiemiljø et virkelig godt sammenhold og højt fagligt niveau. Vi har også en rigtig god studenterforening, FNKS – Foreningen for Nordisk Kiropraktorstuderende, som øger både det sociale og faglige på studiet. Den er en hel integreret del af studiet, som laver arrangementer af både faglig og social karakter. Det kan være fx øve aftner, hvor vi øver forskellige teknikker, enten sammen med andre studerende, eller hvor en kiropraktor kommer ud og underviser os.
Det bidrager alt sammen til en god relation imellem studerende på forskellige årgange. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og her er ingen af de såkaldte ’spidse albuer’. SDU giver også gode rammer for et godt studiemiljø med mange steder vi kan sidde, træne eller få en kop kaffe.

Er du engageret i noget ud over studiet?

Jeg er en af de studerende der har fundet ud af at man får rigtig meget ud af at engagere sig frivilligt. Både for det sociale, men også får at vide hvad det er for en uddannelse du går på, og hvad der venter dig bagefter. Jeg er med i bestyrelsen i vores studenterforening FNKS og i et udvalg derunder der hedder ”Hands-on”. Derigennem kan jeg være med til at bibeholde det gode studiemiljø som vi har. Derudover er jeg medlem af studienævnet og Akademisk råd for SUND fakultetet. Der er vi med hvor de nye tiltag på studiet/fakultetet diskuteres/vedtages, og er de studerendes stemme i rådene. Det er utroligt spændende at være med i forskellige foreninger/nævn/råd. Du får et helt andet indblik i hvordan dit studie hænger sammen, og får et rigtig godt netværk både blandt studerende, men også færdige kiropraktorer. Man skal dog være opmærksom på at det kræver noget tid og engagement.

Information on the chiropractic studies can be found in the video which has been produced in several languages:

English: Become an expert in muscular skeletal disorders

Norsk: Specialist i muskel og skeletsygdomme

Svensk: Vil du utbildas til kiropraktor

Deutsch: Die chiropractiche ausbildung

Suomi: Kiropraktinen koulutus