Menu

Dit studievalg

Studiestart

På Klinisk Biomekanik er der studiestart i september og februar måned. I de første dage af studiet er der en praktisk introduktion til byen og universitetet, så du kan finde rundt. De sociale tutorer sørger for, ved en række arrangementer i den første måned, at du lærer dine medstuderende godt at kende, til gavn for det kommende samarbejde mellem de studerende indbyrdes. På studiestartsdagen bliver du som studerende inddelt i en studiegruppe med 10-14 studerende. Du er del af denne studiegruppe hele første semester. Hver studiegruppe får tildelt en faglig tutor, som er en ældre biomekanikstuderende, der fungerer som vejleder og supervisor. I løbet af den første måned skal du sammen med din studiegruppe udarbejde en mindre, videnskabelige opgave. Timerne med din studiegruppe er ikke skemalagt forud for studiestarten, du vil derfor på førstedagen af din studiestart få et særskilt skema af din faglige tutor. Fremmødet til disse timer er obligatorisk og timerne kan afholdes i tidsrummet 8-18.

Undervisningen på kiropraktorstudiet

Kiropraktorstudiet er forankret på institut for idræt og biomekanik. Her ligger forskningsenheden for klinisk biomekanik, som leverer undervisning til mange af de professionsrettede fag, og mange af de universitets ansatte kiropraktorer sidder også her. Undervisningen foregår på Campus, i klinikbygningen på Odense Universitetshospital og i Winsløwparken. Uddannelsen er tilrettelagt således, at en stor del af din viden erhverves ved selvstudium, som er understøttet af en række forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og e-læring.

For at stimulere og motivere de teoretiske fagelementer, er der indlagt laboratorieøvelser, færdighedstræning og klinikophold. I færdighedstræningen lærer du alle de kiropraktorfaglige elementer, og undervisningen er baseret på moderne IT-baserede principper. Du træner med dine medstuderende, gør brug af videopodcasts og bruger færdighedslaboratoriernes moderne IT-faciliteter med din egen smartphone eller iPad. Du vil blandt meget andet blive i stand til at:

  • Udføre en grundig undersøgelse af bevægeapparatet 
  • Demonstrere diagnostiske færdigheder i forhold til lidelser i bevægeapparatet 
  • Udføre manuel/kiropraktisk behandling, herunder manipulations- og bløddelsbehandling
  • Demonstrere et indgående kendskab til bevægeapparatets normale funktion
  • Kommunikere med patienter og øvrige sundhedsprofessioner 

Du skal være opmærksom på, at der stilles ufravigelige krav til at være omklædt i færdighedstræningen – læs mere her.

I klinikopholdet hos en privatpraktiserende kiropraktor udfyldes en logbog, hvori der står beskrevet, hvilke opgaver du skal have løst og hvilke færdigheder du skal have lært. Fx skal du analysere patienters oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies