Skip to main content

Dit studievalg

Studiestart

 Kiropraktorstudiet har studiestart i september og februar måned. Studiestarten byder på et væld af praktiske og sociale aktiviteter, således at du hurtigt bliver en del af det kiropraktiske miljø på uddannelsen. For eksempel er der en praktisk introduktion til byen og universitetet, så du kan finde rundt. De sociale tutorer sørger for en række spændende arrangementer, som bl.a. omfatter fester, introduktion til studenterforeningen, studieintroduktion med studieleder og meget mere. Under den sociale opstart stifter du bekendtskab med og får skabt stærke relationer til dine medstuderende, både kiropraktorer og medicinere.
I hele første semester vil du være med i en studiegruppe på 7-10 studerende. Hver studiegruppe får tildelt en faglig tutor, som er en ældre kiropraktorstuderende, der fungerer som vejleder og supervisor. I løbet af den første måned skal du sammen med din studiegruppe udarbejde en mindre videnskabelig opgave.

Undervisningen på kiropraktorstudiet

Kiropraktorstudiet er forankret på institut for idræt og biomekanik. Her ligger forskningsenheden for klinisk biomekanik, som leverer undervisning til mange af de professionsrettede fag, og mange af de universitets ansatte kiropraktorer sidder også her. Undervisningen foregår på Campus, i klinikbygningen på Odense Universitetshospital og i Winsløwparken. Uddannelsen er tilrettelagt således, at en stor del af din viden erhverves ved selvstudium, som er understøttet af en række forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og e-læring.

For at stimulere og motivere de teoretiske fagelementer, er der indlagt laboratorieøvelser, færdighedstræning og klinikophold. I færdighedstræningen lærer du alle de kiropraktorfaglige elementer, og undervisningen er baseret på moderne IT-baserede principper. Du træner med dine medstuderende, gør brug af videopodcasts og bruger færdighedslaboratoriernes moderne IT-faciliteter med din egen smartphone eller iPad. Du vil blandt meget andet blive i stand til at:

  • Udføre en grundig undersøgelse af bevægeapparatet 
  • Demonstrere diagnostiske færdigheder i forhold til lidelser i bevægeapparatet 
  • Udføre manuel/kiropraktisk behandling, herunder manipulations- og bløddelsbehandling, herunder manipulations- og bløddelsbehandling
  • Demonstrere et indgående kendskab til bevægeapparatets normale funktion
  • Kommunikere med patienter og øvrige sundhedsprofessioner 

Du skal være opmærksom på, at der stilles ufravigelige krav til at være omklædt i færdighedstræningen – læs mere her.

I klinikopholdet hos en privatpraktiserende kiropraktor udfyldes en logbog, hvori der står beskrevet, hvilke opgaver du skal have løst og hvilke færdigheder du skal have lært. Fx skal du analysere patienters oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet.