Skip to main content

Færdiguddannede fortæller

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Jeg arbejder for Novo Nordisk som kvalitets kemiker (QC), hvor jeg har en del af ansvaret for kvalitetssikringen af Victoza (GLP-1 agonist til behandling af type 2-diabetes). Mit job omfatter bl.a. godkendelse af analyseresultater, daglig problemløsning samt løbende kontakt med produktionen og udviklingen.
Jeg er rigtig glad for mit job, fordi hver dag giver mig nye udfordringer, hvor jeg bruger mine analytiske færdigheder inden for HPLC og validering. Jeg har løbende fået mere og mere ansvar og er nu ansvarlig for driften af en af de analysemetoder, vi bruger når et produkt skal frigives.
Camilla Mølgaard Hansen, kvalitetskemiker ved Novo Nordisk A/S

AndersJeg arbejder ved Vitalys I/S, som laver et tilsætningsstof til foderblandinger til fx svin og fjerkræ. I mit job er jeg ansvarlig for den daglige drift af vores laboratorier og det optimeringsarbejde, der foregår i laboratorieskala. Desuden har jeg personaleansvaret for syv laboranter og er en del af vores produktionsoptimeringsgruppe.
Jeg bruger min viden omkring fermentering og mikrobiologi på daglig basis, mens jeg i mindre omfang også bruger min indsigt i upstream- og downstream-processer (to forskellige dele af en fremstillingsproces).
Jeg møder hele tiden nye udfordringer, dels fordi jeg selv opsøger dem, og dels fordi vi er en lille virksomhed. Det resulterer i en varieret hverdag med en god fordeling mellem arbejde og fritid.
Anders Bo Haughuus, R&D ingeniør ved Vitalys I/S (en del af DLG)

Jeg arbejder hos Ørbæk Bryggeri og Nyborg Distillery som brygmester og destillatør. Efter universitetet kom jeg på Bryggerihøjskolen i København, hvor min overbygning til brygmester startede. I den daglige produktion er det mit ansvar, at alle produkter som bliver frigivet fra bryggeriet, er i overensstemmelse med de kvalitetsparametre, vi har opstillet. Ydermere har jeg ansvaret for udviklingen af nye øltyper såvel som for at sikre en stabil produktion af spiritus.
Jeg er utrolig glad for den store adspredelse, der er i mit arbejde. Forstået på den måde, at jeg har kontakt til forbrugeren samtidig med, at jeg har hænderne helt nede i processen.
Allan Poulsen, bryggerimester ved Ørbæk Bryggeri