Skip to main content

Dit studievalg

Fælles for alle kemistuderende er, at de har en grundlæggende nysgerrighed for, hvordan kemien påvirker verdenen omkring os. De fordyber sig gerne i både store og små spørgsmål for at finde løsninger til mange af samfundets udfordringer.

Forskellen på natur- og ingeniørvidenskab

Flere uddannelser inden for ingeniørvidenskab ligger emnemæssigt tæt på de naturvidenskabelige uddannelser. Måske har du svært ved at vælge mellem den naturvidenskabelige uddannelse i Kemi og en ingeniøruddannelse i Kemi- og bioteknologi?

På den naturvidenskabelige uddannelse i Kemi fokuserer vi i høj grad på at forstå, hvorfor og hvordan materialer, stoffer og fænomener fungerer. Vi forsker, udvikler nyt og øger vores viden, og vi analyserer os frem til den strategisk og innovativt bedste løsning på en problemstilling.

På ingeniøruddannelsen er man mere orienteret mod produktion, man er procesorienteret og lærer for eksempel at dimensionere kemiske anlæg ved at regne på anlæg og rørsystemer. Kemiingeniøren anvender den viden, som den naturvidenskabelige kemiker skaber.

Den naturvidenskabelige kemikers dybe forståelse og innovative tankegang er i høj grad efterspurgt i erhvervslivet. Vores kandidater indleder ofte deres karriere i netop et job i erhvervslivet, gerne efter de har læst en ph.d. Den naturvidenskabelige kemiuddannelse giver derudover også kompetence til at undervise i Kemi på gymnasieniveau.

Se filmen med Kemi-studerende

"Det mest fascinerende ved Kemi er, at der er så meget viden og så mange forskellige steder, man kan finde ny viden. Der er så meget, vi ikke ved endnu."

Se filmen med kemistuderende fra SDU, og få mere indsigt i, hvorfor de har valgt studiet:

Hvad motiverer dig?

Når du vælger uddannelse, er det vigtigt, at du er interesseret i uddannelsens indhold, og at du undersøger, om uddannelsens fokus passer til din måde at tilegne dig viden på, så du er motiveret gennem hele studiet.

Nogle studerende bliver motiveret af at forstå ting i dybden, andre af at anvende viden i praksis eller af udsigten til en bestemt profession.

Besøg én eller flere uddannelser

Inden du vælger studie, er det en god idé at besøge den eller de uddannelser, du overvejer.

Læs mere om, hvordan du kan møde SDU

Hvad er særligt for SDU?

Vi har spurgt en gruppe nuværende studerende og forskere om, hvad der er særligt ved SDU.

Læs, hvilke værdier de fremhæver


Uddannelsesmagasin

Læs om alle de naturvidenskabelige bacheloruddannelser i vores uddannelsesmagasin.

Uddannelsesmagasin