Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Kemi beskæftiger sig med den videnskab, som studerer stof og dets ændringer på molekylært niveau.

Kemistudiet er for dig, der gerne vil forstå, hvordan verden er bygget op, gå nye veje, og som vil være med til at præge fremtiden. Du holder af at fordybe dig i de mindste detaljer, og på kemistudiet er netop dette en styrke. Du får mulighed for at perspektivere din viden om kemi til store globale problemstillinger, såsom lagring af energi, genanvendelse af materialer og udvikling af nye lægemidler.

På kemistudiet får du kompetencer, der er målrettet mod jobs i industrien og i offentlige organisationer. Du lærer at analysere stoffers egenskaber og at syntetisere nye kemiske forbindelser. Du kommer til at arbejde eksperimentelt i laboratoriet med syntese og karakterisering, du bruger computersimuleringer til at forstå molekyler, og du lærer at forstå de bagvedliggende teorier inden for kemi.

Udvikling af lægemidler er et område, hvor Danmark har en stærk international position, og på SDU forsker vi aktivt i nye lægemidler. Du kan allerede på din bacheloruddannelse målrette din uddannelse mod medicinalindustrien ved at vælge en specialisering i Medicinalkemi. Efterfølgende kan du læse en kandidatuddannelse i Medicinalkemi.

Bæredygtig kemi er også et område, hvor vi er stærke på SDU. Vi forsker blandt andet i nye og mere effektive typer af batterier til energiopbevaring. Vi udvikler også nye materialer, der kan anvendes til at rense vand for giftstoffer og genanvende begrænsede ressourcer.

På SDU har vi vores egen supercomputer, ABACUS 2.0. Den store regnekraft bliver anvendt af kemikere, der undersøger kemiske processer ved brug af beregninger og programmering. 

Kemiuddannelsen har en struktureret opbygning og engagerede undervisere. Der er tæt kontakt mellem forskere og studerende hele vejen gennem uddannelsen. Du møder forskerne i projekter allerede fra første studieår, i undervisningslokalerne og studenterområderne på almindelige hverdage og i mere avancerede projekter i laboratoriet eller ved computeren.

Tre gode grunde til at læse Kemi på SDU

  • Du bliver undervist af SDU’s forskere, som er blandt de førende indenfor både medicinalkemi og bæredygtig kemi.

  • Allerede på din bacheloruddannelse kan du vælge at specialisere dig i f.eks. medicinalkemi.
  • Når du læser Kemi på SDU, bliver du en del af et studiemiljø, hvor alle kender hinanden på tværs af årgange, og du har let adgang til at få vejledning hos dine undervisere.