Skip to main content

Introduktion til uddannelsen 

Fakta om uddannelsen i Jura

 • Bacheloruddannelse
 • Fakultet: Samfundsvidenskab
 • Varighed: 3 år
 • Sted: Odense
 • Ansøgningsfrist: 
  Kvote 2: Ansøg senest 15. marts kl. 12.00
  Kvote 1: Ansøg senest 5. juli kl. 12.00
 • Studiestart: 1. september  
 • Andre uddannelser:
  Alle samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser 


Opnå solide kompetencer inden for Jura 

På bacheloruddannelsen i Jura opnår du indsigt i en lang række juridiske discipliner inden for alt fra formueret, forvaltningsret, EU-ret og strafferet til forholdet mellem ret og samfund.

Du opnår en bred faglig viden samt teoretiske og metodiske kvalifikationer, som gør dig i stand til at identificere, formulere og løse problemstillinger inden for og på tværs af de grundlæggende juridiske fagområder. Da en problemstilling ofte berører forskellige fagområder, knyttes fagene tæt sammen, så du kan løse en problemstilling på tværs af fagområder.

Du bliver primært undervist af ansatte på Juridisk Institut på Syddansk Universitet i Odense. Undervisningen vil også blive varetaget af eksterne specialister på forskellige områder, så der er en tæt kobling til praksis.

Du opnår selvstændige erhvervskompetencer og kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelsen i jura, cand.jur., hvor du videreudvikler dine metodiske kompetencer og går i dybden med en række juridiske specialdiscipliner. Det kvalificerer dig til selvstændigt at analysere og løse komplekse juridiske problemstillinger i offentlige såvel som private virksomheder.


Derfor skal du læse en bachelor i Jura

Der er flere gode grunde til at tage en bacheloruddannelse i Jura:

 • Du udvikler dine kompetencer til at løse juridiske problemstillinger på tværs af de juridiske fagområder
 • Du lærer at samarbejde med andre jurastuderende
 • Du lærer at sætte en juridisk problemstilling i et større perspektiv
 • Du får fundamentet til at tage den juridiske kandidatuddannelse
 • Studiet byder på en unik kombination af teori og praksis
 • Du får tæt kontakt med forskningsmiljøet
 • Du tilegner dig gode karrieremuligheder

Læs mere om  dine karrieremuligheder med denne uddannelse. 

 

Læs om uddannelsens opbygning, adgangskrav og om, hvordan du foretager det rigtige studievalg.

Studerende fortæller

"Jura er på ingen måde tørt, det er derimod en meget spændende og varierende måde, hvorpå man kan udvide sin horisont." (Andreas, studerende)

læs mere