Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Jura

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Jura består af tre dele: 

 • Motiveret ansøgning og CV 
 • uniTEST
 • Struktureret interview 

Bemærk, du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV + andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2. 

Andet relevant materiale kan f.eks. være dokumentation for: 

 • Uddannelse 
 • Relevante kurser 
 • Relevant erhvervserfaring 
 • Eventuelt frivilligt arbejde 
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen
 • Anbefalinger/udtalelser 

Husk at skrive dit fulde navn på alle bilag. 

#1 - Motiveret ansøgning og CV 
Din motiverede ansøgning og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder: 

 • Motivation  
  Din motivation for valg af studie og uddannelsessted
 • Fagspecifik viden 
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om eller indsigt i fagområdet
 • Kommunikation 
  Din evne til at formulere dig skriftligt
 • Indsigt i studiet 
  Har du sat dig ind i, hvad studiet indeholder og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til? 

#2 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#3 - Struktureret interview 
Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV, og øvrige bilag, hvis du har uploadet yderligere dokumentation der underbygger aktiviteterne på dit CV.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for følgende områder: 

 • Motivation  
  Hvorfra stammer din interesse for faget og hvordan og hvordan er det kommet til udtryk i dine valg af relevante aktiviteter? 
 • Faglighed  
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om og/eller indsigt i fagområdet. 
 • Kommunikation  
  Din mundtlige formuleringsevne. 
 • Modenhed  
  Din evne til at reflektere over udfordringer under studiet og egne evner til at gennemføre uddannelsen. 
 • Indsigt i studiet  
  Har du sat dig ind i studiet og overvejet, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til? 

Udvælgelsesprocessen 

De 350 ansøgere som har opnået de højeste scorer til uniTEST går videre til vurdering af CV og motiveret ansøgning.

Resultatet af en samlet vurdering af CV og motiveret ansøgning afgør, hvem der inviteres til interview, så de ca.  130 ansøgere med de højeste scorer, inviteres til struktureret interview. 

Det er resultatet af det strukturerede interview der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.  

Tid og sted 

 • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
  uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   
 • Struktureret interview afholdes på SDU, Campus Odense i dagene 8., 9., 11. og 14. juni. Hvis du opholder dig i udlandet, kan interviewet gennemføres via Skype. 

 

Vi følger Covid-19 situationen nøje og ændrer det strukturerede interview på campus til et online interview, hvis restriktioner tilsiger det. Du vil kunne læse om en eventuel ændring her på siden og i din invitation til struktureret interview.