Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Jura

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Jura består af følgende elementer:

 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. uniTEST
 4. Struktureret interview

Bemærk:
Du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV + andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2.

Andet relevant materiale kan f.eks. være dokumentation for:

 • Uddannelse
 • Relevante kurser
 • Relevant erhvervserfaring
 • Eventuelt frivilligt arbejde
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen
 • Anbefalinger/udtalelser

Husk at skrive dit fulde navn på alle bilag.

Motiveret ansøgning og CV

Din motiverede ansøgning og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder:

 • Motivation
  Din motivation for valg af studie og uddannelsessted
 • Fagspecifik viden
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om eller indsigt i fagområdet
 • Kommunikation
  Din evne til at formulere dig skriftligt
 • Indsigt i studiet
  Har du sat dig ind i, hvad studiet indeholder og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til?

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Struktureret interview

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV, og øvrige bilag, hvis du har uploadet yderligere dokumentation der underbygger aktiviteterne på dit CV.
Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for følgende områder:

 • Motivation
  Hvorfra stammer din interesse for faget og hvordan og hvordan er det kommet til udtryk i dine valg af relevante aktiviteter?
 • Faglighed
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om og/eller indsigt i fagområdet.
 • Kommunikation
  Din mundtlige formuleringsevne.
 • Modenhed
  Din evne til at reflektere over udfordringer under studiet og egne evner til at gennemføre uddannelsen.
 • Indsigt i studiet
  Har du sat dig ind i studiet og overvejet, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til?

Udvælgelsesprocessen

Udvælgelsen af ansøgerne foregår i tre trin:

 1. De 350 ansøgere som har opnået de højeste scorer til uniTEST går videre til vurdering af CV og motiveret ansøgning.
 2. Resultatet af en samlet vurdering af CV og motiveret ansøgning afgør, hvem der inviteres til interview. Resultaterne rangordnes således, at de ca. 110 ansøgere med de højeste scorer, inviteres til struktureret interview.
 3. Resultatet af det strukturerede interview afgør, hvem der udvælges til en plads i kvote 2. Der forventes at blive optaget ca. 60 studerende på Jura i kvote 2.