Adgangskrav

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Jura, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.

Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Jura består af følgende elementer:

 1. Motiveret ansøgning
 2. CV
 3. uniTEST
 4. Struktureret interview

Bemærk:
Du skal uploade en motiveret ansøgning og et CV + andet relevant materiale, der underbygger aktiviteter på dit CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2.

Andet relevant materiale kan f.eks. være dokumentation for:

 • Uddannelse
 • Relevante kurser
 • Relevant erhvervserfaring
 • Eventuelt frivilligt arbejde
 • Eventuelle fritidsinteresser med relevans for uddannelsen
 • Anbefalinger/udtalelser

Husk at skrive dit fulde navn på alle bilag.

Motiveret ansøgning og CV

Din motiverede ansøgning og dit CV vil blive vurderet på baggrund af følgende områder:

 • Motivation
  Din motivation for valg af studie og uddannelsessted
 • Fagspecifik viden
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om eller indsigt i fagområdet
 • Kommunikation
  Din evne til at formulere dig skriftligt
 • Indsigt i studiet
  Har du sat dig ind i, hvad studiet indeholder og hvad du ønsker at bruge uddannelsen til?

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Struktureret interview

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning og CV, og øvrige bilag, hvis du har uploadet yderligere dokumentation der underbygger aktiviteterne på dit CV.
Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for følgende områder:

 • Motivation
  Hvorfra stammer din interesse for faget og hvordan og hvordan er det kommet til udtryk i dine valg af relevante aktiviteter?
 • Faglighed
  Relevant erhvervserfaring og andre aktiviteter, der giver dig viden om og/eller indsigt i fagområdet.
 • Kommunikation
  Din mundtlige formuleringsevne.
 • Modenhed
  Din evne til at reflektere over udfordringer under studiet og egne evner til at gennemføre uddannelsen.
 • Indsigt i studiet
  Har du sat dig ind i studiet og overvejet, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til?

Udvælgelsesprocessen

Udvælgelsen af ansøgerne foregår i tre trin:

 1. De 350 ansøgere som har opnået de højeste scorer til uniTEST går videre til vurdering af CV og motiveret ansøgning
 2. Resultatet af en samlet vurdering af CV og motiveret ansøgning afgør, hvem der inviteres til interview. Resultaterne rangordnes således, at de ca. 110 ansøgere med de højeste scorer, inviteres til struktureret interview.
 3. Resultatet af det strukturerede interview afgør, hvem der udvælges til en plads i kvote 2. Der forventes at blive optaget ca. 60 studerende på Jura i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.
Struktureret interview afholdes den 8., 9., 11., 15., 16. og 17. juni

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse.
Læs mere om deltagelse fra udlandet.
Struktureret interview kan gennemføres via Skype.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 170
Fordeling (%) i kvote 1/2 65/35
 Kvotient i kvote 1 (2019)
9,4
Læser du Jura på deltid?

Hvis du læser Jura på deltid, men gerne vil skifte til fuldtidsuddannelsen, skal du søge om optagelse på ny.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, skal du efterfølgende søge merit for de fag, du har bestået på deltidsuddannelsen. 

Læs mere om at skifte mellem deltids- og fuldtidsuddannelser

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17410.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies